Paus wijst terugtreden Kadinaal Marx af

De Paus benadrukte dat hij de laatste alinea van de brief van Kardinaal Marx mooi vond

Donderdag 10 juni 2021 09:44 – Bron: ARD/KNA : Foto: wikicc
  -Vaticaanstad- Paus Franciscus heeft het verzoek om af te treden van de Aartsbisschop van München en Freising, Reinhard Kardinaal Marx, afgewezen. Vandaag maakte de Vaticaanse perskamer het antwoord van de Paus bekend.

In zijn schrijven dankt de Paus Kardinaal Marx voor zijn moedig optreden en de brief, welke de Paus van hem mocht ontvangen.

Hij was het met Kardinaal Marx eens dat de Kerk wereldwijd en ook in Duitsland in een crisis verkeert door de misbruikschandalen. “De Kerk kan nu geen stap voorwaarts zetten zonder eerst deze crisis te accepteren. Een ‘struisvogelbeleid’ helpt niet, de crisis moet worden geaccepteerd vanuit onze geloof in Pasen. Sociologische en psychologische benaderingen helpen niet”, aldus de Paus in zijn schrijven.

“De crisis accepteren als individu en als gemeenschap is de enige vruchtbare manier; want je kunt alleen als een gemeenschap uit een crisis komen, en wij moeten ook duidelijk maken dat je uit de crisis kunt komen als een beter of slechter persoon, maar nooit onveranderd”, voegt Franciscus eraan toe.

“Ga door als Aartsbisschop van München en Freising”

De Paus benadrukte dat hij de laatste alinea van de brief van Kardinaal Marx mooi vond: “Ik ben nog steeds blij om Priester en Bisschop van deze Kerk te zijn en zal pastoraal betrokken blijven waar u het nuttig en noodzakelijk acht. Ik wijd mij graag meer aan pastorale zorg en werken aan een geestelijke vernieuwing van de Kerk, waarop U onvermoeibaar aandringt’, schrijft de Aartsbisschop van München.

“En dat is precies mijn antwoord, beste broeder,” vervolgt Franciscus. “Ga door zoals U voorstelt, maar als Aartsbisschop van München en Freising. En als u in de verleiding komt om te denken dat deze Bisschop van Rome (uw broeder die van u houdt) ,door uw zending te bevestigen en uw ontslag niet te aanvaarden, U niet begrijpt, denk dan aan wat Petrus hoorde in het aangezicht van de Heer toen hij hem op zijn eigen manier zijn verzaking aanbood: “Ga weg van mij, want ik ben een zondaar” – en het antwoord dat kwam was “Weid mijn schapen”.

In zijn brief aan de Paus schrijft Marx: “In wezen gaat het mij om het nemen van medeverantwoordelijkheid voor de catastrofe van seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen in de afgelopen decennia.” De onderzoeken en rapporten van de afgelopen tien jaar toonden hem consequent aan dat er “veel persoonlijk falen en foutief handelen” was geweest, maar ook “institutioneel en of systemisch falen”.

De recente discussies hebben aangetoond “dat sommigen in de kerk dit element van mede-verantwoordelijkheid en dus medeplichtigheid van de instelling niet willen erkennen en daarom gekant zijn tegen elke hervorming en vernieuwingsdialoog in verband met de misbruikcrisis”, zegt de Kardinaal. Hij verwerpt deze starre houding. In plaats daarvan moet het hervormingsproces dat in Duitsland is begonnen, de ‘Synodale Weg’, waar Marx sterk voor pleitte, worden voortgezet.

“Ik wil laten zien dat niet het ambt op de voorgrond staat, maar het Evangelie.”

Op ‘een dood punt’ aangekomen

De Katholieke Kerk is op een ‘dood punt’ aangekomen. Met zijn ontslag uit zijn ambt zou misschien een persoonlijk teken gezet kunnen worden voor een nieuw begin, voor een nieuw ontwaken van de Kerk. “Ik wil laten zien dat niet het ambt op de voorgrond staat, maar het Evangelie.”

In zijn persoonlijke verklaring verklaart Marx ook dat hij de afgelopen maanden herhaaldelijk heeft nagedacht over ontslag uit zijn ambt. “Gebeurtenissen en discussies van de afgelopen weken spelen slechts een ondergeschikte rol.” Zijn verzoek om het ontslag in te dienen is een zeer persoonlijke beslissing. “Ik wil graag duidelijk maken: ik ben bereid om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor mijn eigen fouten, maar ook voor de Kerk als instituut, welke ik decennialang heb helpen vormgeven.”

Geef een reactie op dit artikel