Pausdocument Amazone Synode komt woensdag

-Vaticaanstad- (KNA) Het Pauselijk schrijven bij gelegenheid van de Amazone-Synode, wordt woensdag openbaar gemaakt.

Dat deelt de Vaticaanse-perskamer mee, het document draagt de titel “Querida Amazonia” (“Geliefd Amazonië”). De presentatie zal geschieden door Synode-secretaris Kardinaal Michael Czerny, leider van de afdeling voor vluchtelingen en migranten in het Vaticaan, de Braziliaanse Jezuieten-theoloog Adelson Araujo Dos Santos, de Overste Augusta de Oliveira en de Braziliaanse klimaat-expert Carlos Nobre.

Met het schrijven in de vorm van een ‘Apostolische Exhortatie’ geeft Paus Franciscus zijn zicht op de Synode weer, welke van 6 tot 27 oktober in Vaticaanstad over actuele uitdagingen in het Amazonegebied debatteerde.

Onder het motto “Amazonië – nieuwe wegen voor de Kerk en ecologie” ging het onder andere over ecologische en sociale gevolgen van de roofbouw op grondstoffen in de regio, de versterking van de positie van de inheemse volken en om nieuwe wegen in de Pastoraal.

In het slotdocument spraken zich de 280 Synodalen uit voor uitzonderingen ten aanzien van het Celibaat vanwege het Priestertekort in afgelegen gebieden. Ook verlangden zij een opening rond de toelating van vrouwen tot het Diakonaat en meer respect voor inheemse tradities en gebruiken in de Kerk.

Geef een reactie op dit artikel