Vaticaan start onderzoek naar Bisschop

Argentijn Zanchetta op non-actief gezet

Het Vaticaan onderzoekt beschuldigingen van seksueel misbruik tegen een van de ranghoogste medewerkers van de Pauselijke financiële administratie. Zoals de nieuwe Vaticaan-woordvoerder Alessandro Gisotti vrijdag meedeelde, hebben de aantijgingen betrekking op Bisschop Gustavo Zanchetta.  Na het bekend worden van aantijgingen in de afgelopen maanden, verzamelde de diocesane leiding van het voormalige Bisdom Zanetta van Oran in Argentinië bewijzen en stuurde die door naar de Bisschoppelijke Congregatie in Rome.

Als er aanwijzingen zijn, wordt de zaak overgedragen aan de speciale commissie voor Bisschoppen in deze kwestie. Tijdens deze lopende onderzoeken heeft Zanchetta zijn activiteiten in het Vaticaan voorlopig neergelegd. De woordvoerder benadrukte dat op het moment waarop Zanchetta werd aangesteld als medewerker van het departement, er geen beschuldigingen van seksueel misbruik bekend waren.

De benoeming van de nu 54-jarige Zanchetta was een van de eerste Bisschopsbenoemingen van Paus Franciscus in juli 2013. Zanchetta werd Bisschop van Oran, een Diocese in het noorden van Argentinië. Nadat Zanchetta in augustus 2017 deze functie neerlegde, benoemde Franciscus hem in december van datzelfde jaar op een speciaal gecreëerde functie van curator in de eigendomsadministratie van het Vaticaan, ook wel de schatkamer van de Heilige Stoel genoemd.

De Argentijnse krant “El Tribuno” had eind december bericht over de beschuldigingen tegen Zanchetta. Het blad wees op verschillende personele wijzigingen door de Bisschop en zelfs de overplaatsing van de Pauselijke Nuntius Emil Paul Tscherrig van Argentinië naar Italië, als reactie op de beschuldigingen.

Het Bisdom Oran verklaarde daarentegen op 30 december dat de personele maatregelen uitsluitend pastorale achtergronden hadden. Orans Bisschop Luis Antonio Scozzina riep slachtoffers van seksueel misbruik op om zich te melden bij de bevoegde kerkelijke autoriteiten of de rechterlijke macht.

Na een interimperiode in Spanje werd Zanchetta naar het Vaticaan ‘geroepen vanwege zijn bekwaamheid als bestuurder’. Met positie als curator heeft de Bisschop een taak gekregen zonder enige verantwoordelijkheid of beslissingsbevoegdheid, aldus de Vaticaan-woordvoerder.

Bron: ADN/EWTN Foto: Pixabay

Geef een reactie op dit artikel