Vaticaan wil omgang met Pius-Broederschap wijzigen

Commissie “Ecclesia Dei” moet verdwijnen

Sinds 1988 was de Vaticaanse Commissie “Ecclesia Dei” verantwoordelijk voor de dialoog met de traditionalistische Pius-Broederschap. Nu moet dit worden afgeschaft en de taak van een andere commissie in het Vaticaan worden. Een overeenkomstig decreet van de Paus is al getekend, wordt gefluisterd.

Het Vaticaan wil de structuren voor dialoog met de traditionele Pius-Broederschap vereenvoudigen. Hiertoe zal de eerder verantwoordelijke commissie “Ecclesia Dei” worden ontbonden. Zoals persagentschap CNA  meedeelt en zal het Vaticaan dit waarschijnlijk in januari 2019 aankondigen. Volgens uitgelekte rapporten heeft Paus Franciscus al een overeenkomstig decreet ondertekend.

Paus Johannes Paulus II. (1978-2005) had de Commissie “Ecclesia Dei” (Gods Kerk) in 1988 opgericht nadat de oprichter van de Priester-broederschap St. Pius X, de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre (1905-1991), illegaal vier mannen tot Priester wijdde als Bisschop van de Broederschap. Lefebvre en zijn volgers hadden daardoor automatisch hun excommunicatie uitgelokt.

Congregatie voor de Geloofsleer

Tot nu toe is de commissie gelieerd aan de Congregatie voor de Geloofsleer. In de toekomst zou deze de dialoog met de Pius X-Broederschap in de hand moeten nemen. Ze is al verantwoordelijk voor de dialoog en het toezicht op andere traditionalistische bewegingen in de Rooms Katholieke Kerk.

In november was de nieuwe generaal overste van de Priesterbroederschap St. Pius X de Italiaan Davide Pagliarani, voor besprekingen in het Vaticaan. Daar ontmoette hij het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria. Het hoofd van “Ecclesia Dei”, Curie-aartsbisschop Guido Pozzo, nam ook deel aan het gesprek. Deze laatste informeerde de Paus later over het gesprek.

Marcel Lefebvre richtte de Pius Broederschap op in 1969. De Broederschap verwerpt vele hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Onderwerpen zijn voornamelijk liturgie, religieuze vrijheid en oecumene. Sinds eind 2009 zijn er verschillende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de Broederschap over controversiële leerstellingen van het Vaticaan.

Bron: CNA Foto: Broederschap

Geef een reactie op dit artikel