Visitatie in Keulen. Maar uiteindelijk beslist de Paus

Kardinaal Rainer Maria Woelki ‘s wereld wordt steeds kleiner

Vrijdag 28 mei 2021 18:03 – Bron: KNA/Redactie kerk/ Michael Jacquemain. Foto : EMB

  -Vaticaanstad/Keulen- Paus Franciscus heeft opdracht gegeven tot een Apostolische Visitatie voor het Aartsbisdom Keulen. De zaken worden stevig aangepakt, maar liefst twee klinkende Bisschopsnamen vielen vanmiddag om 12.00 uur te horen. Wat betekent deze toetsing door de twee Bisschoppen uit Nederland en Zweden nu? De kerkjurist Georg Bier uit Freiburg legt het uit in een gesprek met persbureau KNA.

KNA: Wat betekent Apostolische Visitatie?

Prof. Georg Bier (Kerkjurist aan de Universiteit Freiburg): De door de Paus benoemde Visitatoren zullen eenvoudig gezegd ter plaatse de schade opnemen. Zij zullen gesprekken voeren met Priesters en diverse raden en groepen in de Diocese. Door middel van zo’n Apostolische Visitatie oefent de Paus zijn toezichthoudende taak uit.

KNA: Is Kardinaal Rainer Maria Woelki daarmee uit zijn ‘macht’ ontzet?

Bier:  Neen, de visitator onderzoekt  en kijkt of er verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Komt de Paus tot de slotconclusie, dat taken van de Kardinaal niet naar behoren zijn uitgevoerd, kan hij een hulpbisschop met speciale volmachten benoemen en hem bepaalde taken of opdrachten toewijzen. Dat kan eventueel een beperking in de Diocesaan-bisschoppelijke macht voor Woelki betekenen.

KNA: Hoe vaak komen apostolische bezoeken volgens u voor?

Bier: Af en toe komt het voor dat zo’n Pauselijke controleur wordt aangesteld.

KNA: Aan het einde van het bezoek is er een eindverslag. Moet de Paus vasthouden aan de resultaten en bevindingen?

Bier: Veel hangt af van de formulering van de opdracht. Maar of de Paus nu om een ​​aanbeveling vraagt ​​of dat een visitator op eigen initiatief consequenties aanbeveelt: uiteindelijk vormt het hoofd van de Kerk en dat is de Paus, zijn eigen beeld en beslist hij alleen.

De affaire die in Duitsland al maanden zorgt voor heftige discussies in- en buiten de Kerk, is nu zo hoog opgelopen, dat insiders er al van uitgaan dat Woelki volgende maand zijn ontslag aan de Paus zal aanbieden, aldus omroep ARD.

 

Geef een reactie op dit artikel