Welk Nederlands-VS initiatief is volgens de Paus “het werk van de duivel”?

De Heer en Mevrouw Derksen, Katholieke filantropen

 

Vrijdag 24 september 2021 06:43 – Bron: Redactie kerk/KRO/1010WINS/Wiki – Beeld: EMB
  -Vaticaanstad- De Paus was de afgelopen week weer even boos. Dat is hij wel vaker, zit in zijn aard, naar eigen zeggen. Temperamentvolle Argentijn zullen wij maar zeggen. Maar waarom was de Pontifex boos?

Het heeft allemaal een Nederlands tintje. In een onderhoud dat de Paus met Jezuïeten had, tijdens zijn bezoek afgelopen week aan Slowakije, zou de Paus behoorlijk tekeer zijn gegaan tegen het wereldwijde Katholieke medianetwerk EWTN (Eternal World Television Network), te ontvangen via sommige Nederlandse kabelaars of ewtn.com. De naam EWTN zou de Paus niet hebben genoemd, maar de goede toehoorder heeft zoals bekend aan een half woord genoeg, om te weten waar het over gaat.

Franciscus sprak van een groot TV-netwerk, welke volgens hem, ononderbroken slecht over de Paus bericht, zonder de naam van de zender te noemen. Volgens de Paus zou de zender hem ‘neerzetten’ als zondaar in aanvallen en beledigingen aan zijn adres. “Maar dat is onrecht jegens de kerk”. “Zij zijn een werktuig van de duivel”, aldus de Paus in genoteerde gespreksprotocollen.

Volgens een van de grootste nieuwszenders in de VS, 1010WINS, is het klip-en-klaar om wie hier gaat, namelijk de Katholieke zender EWTN, na Vatican media, de grootste Katholieke zender wereldwijd. De zender heeft nog geen commentaar gegeven, maar is voornemens dat zaterdag te doen.

Nederlands tintje

EWTN (Eternal Word Television Network) is een Katholieke Amerikaanse radio- en televisiezender. Deze zender is wereldwijd te ontvangen via satelliet, korte golfradio en het internet. de grootste katholieke website in de Verenigde Staten naar eigen zeggen; digitale en gedrukte nieuwsdiensten, waaronder het Italiaanse katholieke persbureau CNA Catholic News Agency en het katholieke evangelisatie- en cultuurplatform voor jongeren ChurchPOP, en twee wereldwijde kabeldiensten; evenals een uitgeversgroep.

EWTN werd in 1981 opgericht door Moeder Angelica (1923-2016), een Moeder Overste van de Clarissen. Zij besloot in navolging van succesvolle Evangelicale ‘Pastors’ ook het Evangelie te gaan verspreiden via TV, maar dan Katholiek. In een garage van het klooster werd een studio ingericht en zenden maar. Vanaf de eerste dag van uitzenden had zij al goede contacten, óók in Nederland, met financiers van religieuze projecten, één van de mensen die haar aanmoedigden het project door te zetten was Piet Derksen, bedenker en eigenaar van de Center Parcs vacantiekampen. Na wat aanloopproblemen wist zij financiers aan te trekken om haar werk te steunen. Kort na de start had zij het grote geluk dat de Nederlandse familie Derksen ruim in het geld zaten en graag Katholieke doelen steunden, óók Moeder Angelica’s EWTN kon vanaf toen volop profiteren.

Center Parcs

Petrus Henricus Derksen (1913-1996) was een Nederlands zakenman en filantroop. Hij is de grondlegger van Sporthuis Centrum, later Center Parcs, een Nederlandse keten van vakantieparken. Derksen was een zeer gelovig Katholiek en droeg dat ook uit in zijn parken, die standaard voorzien werden van kerkjes en kapelletjes. Tweederde van de opbrengst van de aandelenverkoop stak hij in de stichting “Levend Water”, die hij in 1980 – na het te boven komen van een zware ziekte – had opgericht. De stichting had tot doel “in overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap binnen en buiten Nederland het evangelie uit te dragen”. “Levend Water Beheer”, een BV van de stichting, belegde het vermogen en financierde met de winst de activiteiten van een andere stichting, “Getuigenis van Gods Liefde”, op het gebied van geloofsverkondiging en ontwikkelingshulp aan de allerarmsten in de wereld. Derksen was een groot vereerder van Paus JP II en Moeder Teresa en de Amerikaanse Moeder Angelica, die hij financieel steunde bij de oprichting van het streng-conservatieve EWTN. Hiervoor kreeg de familie veel aandacht en dank in de uitzendingen van Moeder Angelica.

In Nederland was hij onder meer betrokken bij de oprichting van het toen nog 3 keer per week verschijnenden Katholiek Nieuwsblad in 1983 en het familietijdschrift Manna in 1988, waarvan de latere LPF voorman Mat Herben hoofdredacteur werd, het blad verscheen net zo snel als het opkwam. Uit onvrede met de bestaande Katholieke media opende Derksen in 1990 te Brussel het Robert Schuman instituut voor journalistiek, een opleidingscentrum voor Katholieke journalisten, inmiddels ook opgedoekt. Hij ergerde zich vooral aan de slappe houding van de KRO en maakte daarom plannen voor de oprichting van een behoudende Katholieke omroep (de Rooms-Katholieke Omroep (RKO)), naar het voorbeeld van de succesvolle protestantse EO. Dit plan werd echter tegengehouden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie onder leiding van mediabisschop Bär, die de KRO bleef steunen. Later bleek na onderzoek van juristen dat de naam RKO ook nooit zou worden toegestaan, omdat het teveel lijkt op KRO.

Niet alle Bisschoppen zagen Derksen liever gaan dan komen. Met hulp van Bisschop Bomers van Haarlem-Amsterdam kocht Derksen een voormalig klooster in Nieuwe Niedorp om er een gemeenschap voor behoudende Priesterstudenten op te zetten. Met toestemming van zijn persoonlijke vriend Bisschop ter Schure van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch mocht hij in het hoofdkantoor van Getuigenis van Gods Liefde in Eindhoven een kapel oprichten, waar hij tot zijn dood dagelijks kwam bidden.

Naast veel succesvolle investeringen ging een groot deel van Derksens geld verloren aan mislukte beleggingen van Levend Water Beheer en aan gelovigen, die hem voor dubieuze projecten om geld vroegen en dit ook kregen. Derksen overleed op 83-jarige leeftijd. Al voor zijn dood was er onenigheid ontstaan over de erfenis. Derksen liet in 1993 een deel van zijn resterende vermogen, zo’n 300 miljoen gulden (135 miljoen euro), doorsluizen naar een trust op Gibraltar. Hij wilde zo het Nederlands erfrecht omzeilen en veiligstellen dat het geld na zijn dood besteed zou worden aan goede Katholieke doelen. Zijn kinderen en zakenpartners spanden daarop een proces tegen hem aan. Uiteindelijk gaf hij het geld alsnog aan zijn kinderen.

Na zijn dood ontstond wederom onenigheid tussen de kinderen en zijn zakenpartners, ditmaal over de honderden miljoenen die in beheer waren bij Levend Water en een apart vastgoedfonds. Ook hier trokken de kinderen aan het langste eind: Levend Water werd geliquideerd en de erfenis onder hen verdeeld. Zij behoren nog steeds tot de rijksten van Nederland met een geschat vermogen van ongeveer honderd miljoen euro. De Nederlandse steun aan EWTN is volgens insiders door de erven stopgezet. In Nederland is de zender niet op alle kabelnetten te zien, een aantal ” kabelaars’ is van mening dat de zender te radicale standpunten heeft.

Geef een reactie op dit artikel