Poolse Bisschoppen: “LGBT’ers met respect behandelen

Leestijd: 2 minuten – Czestochowa – (KNA) De Poolse Bisschoppen beklemtonen de plicht aller Katholieken om respect te hebben tegenover homo-, bi- en transsexuelen.

Afwijzing van de ‘gender-ideologie’ en de invoering van een ‘derde geslacht’.

“Iedere vorm van fysiek of verbaal geweld, ieder hooligan-gedrag of agressie tegen LGBT+ mensen is onacceptabel”, schrijven zijn in hun ‘standpunt van de Poolse Bisschoppenconferentie met betrekking tot het LGBT+-vraagstuk’, welke afgelopen weekeinde tijdens de voltallige conferentie in Czestochowa werd aangenomen. Gelijktijdig besloten de Bisschoppen, in een 27 pagina’s dik document, tot afwijzing van de  ‘gender-ideologie’ en de invoering van een ‘derde geslacht’.

“De plicht tot respect jegens personen, die met de LGBT+-bewegingen verbonden zijn, betekent niet, dat men hun denkbeelden kritiekloos dient te accepteren”, aldus een toelichting. Ook andere delen van de samenleving dienen gerespecteerd te worden, in het bijzonder hun religieuze gevoelens. De kerk verzet zich er tegen om de rechten en privileges van  heterosexuele en homosexuele paren gelijk te schakelen en jongeren vanaf 16 jaar het recht te geven, zelf hun geslacht vast te laten leggen.

De voorbereidingen voor het document duurden, volgens eigen zeggen van de Bisschoppenconferentie, bijna een vol jaar. Het bestaat uit 4 hoofdstukken: Sexualiteit van man en vrouw uit Christelijk perspectief; de LGBT+-bewegingen in een democratische samenleving; LGBT+ in de Katholieke kerk; en de sexuele opvoeding van kinderen en jongeren. De Bisschoppen beroepen zich in hun document op Paus Franciscus en het kerkelijk recht. Zij verklaren: de kerk staat open voor de dialoog met ieder “mens van goede wil”, die de waarheid zoekt.

Voorts maakt de Bisschoppenconferentie zich sterk voor informatiepunten in iedere Diocese, waar mensen hulp aangeboden kan worden, “wanneer zij hun sexuele gezondheid en een natuurlijke sexuele orientering terug willen krijgen”.