Coronavirus: Lourdes sluit baden voor Pelgrims

“Kom, drink uit de bron en was je er in”

-LOURDES- (KNA) Het Maria-Heiligdom Lourdes sluit in verband met het Coronavirus de baden voor de Pelgrims.

Sinds zaterdag kent het Bedevaartsoord een crisisstaf. De eerste zorg is de absolute veiligheid van de Pelgrims. Het Bedevaartsoord, zal niet zoals de Franse zender TF1 meedeelde, tijdelijk op slot gaan, bovendien bestaat de mogelijkheid om gewoon water  uit de bronnen te drinken. Wel zullen de baden tijdelijk dicht gaan.

De echte start van het Pelgrimsseizoen op Palmzondag 5 april, is dan ook niet in gevaar, aldus een bekendmaking. De Franse regering heeft opdracht gegeven alle bijeenkomsten waar meer dan 5000 personen bijeenkomen af te zeggen.

Voor Lourdes levert dit echter geen probleem op, omdat het Heiligdom over voldoende grote ruimtes beschikt voor Kerkvieringen- en bijeenkomsten. Men beschikt in ruime mate over veiligheidsattributen- en kleding en heeft ruime ervaring wanneer het om calamiteiten gaat. De crisisstaf staat in nauw contact met diverse overheidsdiensten en dat rond de klok. In de crisisstaf hebben onder andere de stafarts en de rector van Lourdes zitting. De mededeling rond alle getroffen maatregelen ging gepaard met gebed: “Wij nodigen iedereen uit, om voor de Pelgrims te bidden, opdat de angst het niet wint van het gezond verstand. Vertrouwen wij op onze Lieve Vrouw van Lourdes en laten wij hoop houden.”

Baden in bronwater dat noch gezegend noch wonderdadig is

“Kom, drink uit de bron en was je er in”, heeft Maria tijdens haar verschijning tegen Bernadette gezegd hebben. Op deze woorden gaat de traditie terug rond de bekkens waar men zich kan wassen, het is bronwater uit de grot, waar Maria destijds voor het eerst verscheen. Het Heiligdom wijst er op, dat op voorspraak van Maria vele genezingen plaats hebben gevonden, maar dat het bronwater zelf noch gezegend noch wonderdadig is. Zelfs Bernadette heeft gezegd, dat het water, zonder het geloof, geen enkele kracht heeft.

Lourdes is in grootte het derde Mariabedevaartsoord ter wereld en de grootste in Europa. Ieder jaar pelgrimeren ongeveer 6 miljoen mensen naar de kleine stad in de Pyreneeën.

In 1858 verscheen aldaar de Moeder Gods, 18 keer, aan de 14-jarige Bernadette Soubirous en stelde zich aan haar voor als de ‘Onbevlekt ontvangenis’. Op de plek van verschijning, de grot van Massabielle, ontdekte Bernadette in opdracht van Maria de heden-ten-dage wereldberoemde genezende bron. De bekkens voor Pelgrims werden voor het laatst in 2018 gesloten, toen grote delen van het Heiligdom door de watersnood, ontstaan door overstroming van de rivier Gave de Pau onder water stonden.

 

One Comment

Geef een reactie op dit artikel