Ruim 3 duizend bedrijven exporteerden naar Rusland in 2021

Leestijd: 2 minuten
Maandag 21 maart 2022 06:36 – Bron: CBS/Marjolijn Jaarsma – Beeld: Pixabay
 -‘s Gravenhage- In 2021 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven ruim 3 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden. Hiervan is 40 procent een groothandelsbedrijf, en 10 procent machine-industrie. Bijna 2 duizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Ook hier zijn de groothandelaren de grootste groep (bijna 30 procent), gevolgd door machine-industrie (5 procent) en detailhandel (4 procent). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Het aantal exporteurs is de laatste jaren min of meer constant rond de 3 duizend, het aantal importeurs is in 2021 toegenomen met bijna 400.

Relatief veel handel met Rusland door grootbedrijf

Het grootbedrijf – inclusief Nederlandse dochterbedrijven van (buitenlandse) concerns – is zowel bij de export als bij de import verantwoordelijk voor het overgrote deel van de handel met Rusland. Voor de export is dat bijna 85 procent, voor de invoer ruim 90 procent. Het belang van het grootbedrijf is bij de handel met Rusland zowel bij de invoer als de uitvoer groter dan bij de handel met de rest van de wereld.

Vooral handel en industrie

Ruim drie kwart van de exportwaarde en ruim de helft van de importwaarde wordt verzorgd door de bedrijfstakken handel en industrie. De belangrijkste exportproducten van de industrie zijn medicijnen, overige automobielen en kunststoffen. Van de handel zijn dat ruwe plantaardige producten (vooral bloemen), kantoormachines en medische instrumenten en apparaten.
De belangrijkste importproducten voor de industrie zijn aardolie(producten), steenkool, ijzer en staal. Ook voor de handel zijn dat aardolie(producten), gevolgd door non-ferrometalen (in het geval van Rusland vooral koper), kurk en hout.

Een meer gedetailleerde bedrijfstakindeling laat zien dat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten binnen de industrie en handel vallen maar dat ook de bedrijfstak vervoer en opslag, en landbouw belangrijke exporteurs naar Rusland zijn.

Rusland belangrijke handelspartner voor specifieke productgroepen

Bijna 5 procent van de bedrijven die importeren of exporteren met Rusland is voor meer dan de helft van de handelswaarde afhankelijk van Rusland.

Op productniveau is de afhankelijkheid van bedrijven met Rusland groter. Voor 3 op de 10 bedrijven die exporteren naar Rusland geldt dat ze voor ten minste 1 productgroep voor minstens de helft afhankelijk zijn van Russische klanten. Het gaat hierbij vooral om groothandelsactiviteiten in bloemen en planten, overige machines en computers en software. Voor de import is de helft van de bedrijven die goederen uit Rusland invoeren voor ten minste 1 productgroep afhankelijk van Russische leveranciers. Dat betreft vooral de aardolie-industrie, groothandel in olie en steenkool, groothandel in chemische producten en productie van elektriciteit.

Export naar Rusland vooral vanuit Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant

Van de ruim 5 miljard euro aan export door in Nederland gevestigde bedrijven is in 2021 twee derde gerealiseerd door bedrijfsvestigingen in Noord-Holland, Zuid-Holland of Noord-Brabant. De belangrijkste exportproducten voor deze provincies zijn halfgeleiderelementen (NH), ruwe plantaardige producten (met name bloemen) (ZH) en medicinale en farmaceutische producten, met uitzondering van geneesmiddelen (met name immunologische producten) (NB). Bedrijven in Flevoland exporteerden het minst.