Steeds meer werkenden met kleine deeltijdbaan

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 17 juni 2021 07:59 – Bron: CBS/Peter Hein van Mulligen Foto: PB
 -Heerlen- In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een baan van minder dan 12 uur per week dan een jaar eerder. Ook in het derde en vierde kwartaal van 2020 was het aantal werkenden met een kleine deeltijdbaan al toegenomen. In deze groep zijn er meer mensen dan een jaar geleden die graag meer uren willen werken. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
Na een afname in het tweede kwartaal van 2020, toen de eerste coronamaatregelen van kracht waren, is het aantal deeltijdwerkers met een gebruikelijke arbeidsduur van minder dan 12 uur per week sinds het derde kwartaal van 2020 alsmaar toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 waren er 83 duizend meer werkenden met een dergelijke kleine deeltijdbaan dan een jaar eerder. Ook de groep werkenden die gemiddeld 28 tot 35 uur per week werken nam elk kwartaal toe ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal werkenden die 12 tot 20 uur per week werken, en het aantal voltijders, nam vanaf het tweede kwartaal van 2020 af.

Feitelijk gewerkte uren lager tijdens coronacrisis

Bij de gebruikelijke arbeidsduur gaat het om het aantal uren dat iemand in een normale of gemiddelde werkweek werkt. Dit komt niet altijd overeen met het aantal feitelijk gewerkte uren in een bepaalde week. Het aantal feitelijk gewerkte uren nam vooral in het tweede kwartaal van 2020, tijdens de eerste coronagolf, sterk af ten opzichte van een jaar eerder: van gemiddeld 29 uur per week in het tweede kwartaal van 2019, naar 27 uur per week in het tweede kwartaal van 2020. Ook in het vierde kwartaal van 2020 gaven werkenden aan dat het aantal feitelijk gewerkte uren lager was dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Toename aantal deeltijdwerkers die meer willen werken

Het aantal deeltijdwerkers die meer uren zouden willen werken – en daarvoor ook beschikbaar zijn (onderbenutte deeltijdwerkers) – nam tot het tweede kwartaal van 2020 nog af ten opzichte van een jaar eerder, maar nam daarna voortdurend toe. In het eerste kwartaal van 2021 lag het aantal deeltijders die meer wilden werken 71 duizend hoger dan een jaar eerder. Deze stijging was met 50 duizend het grootst onder deeltijders die minder dan 12 uur per week werkten. Ook in eerdere kwartalen gaven deze werkenden met een kleine deeltijdbaan al aan meer te willen werken.