Tag: antroposofie

Ook antroposofen vatbaar voor het complotvirus

Opinie door Désanne van Brederode   Désanne van Brederode  is een Nederlandse filosofe en schrijfster. Ze neemt de tendensen die Marie Meeusen in haar artikel over ‘conspirituality’ signaleerde ook waar in antroposofische kringen. Al wordt er amper gesproken over ‘verlosser Trump’, de ‘Great Awakening’ of een pedonetwerk van de elite, ook […]