Tag: stress

Niet gezien, gehoord of geholpen worden

Leestijd: 2 minuten Ervaringsverhalen over gemiste ondersteuning uit het sociaal domein -‘s Gravenhage- Uit eerder SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)-onderzoek kwam naar voren dat mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein, niet altijd (op tijd) worden bereikt. Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van deze groep heeft het SCP […]

Nederlander steeds vaker en langer ziek door werk

Leestijd: 2 minuten   -Heerlen- Bijna 520 duizend werknemers (6,7 procent) van 15 tot 75 jaar noemden in 2021 werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim op het werk. Deze werknemers waren twee keer zo lang afwezig van het werk vergeleken met alle werknemers die hadden verzuimd. Dit meldt het CBS op basis […]