Van China tot Vaticaan: Corona zorgt voor economische ‘klappen’

Leestijd: 2 minuten -FRANKFURT- (ADN) Het Coronavirus is niet langer een louter Aziatisch probleem meer. Ook ons land en Vlaanderen zijn getroffen en het aantal slachtoffers zal de komende dagen en weken toenemen.

Merkbaar wordt de plaag nu ook wereldwijd in de economie, die toch al langzamer draaide, sinds vorig jaar. China krijgt de eerste klappen, de graadmeter voor de Chinese economie staat op het laagste punt ooit. Zelfs in de crisisjaren 2008 en 2009 was deze niet zo laag. Immense aantallen fabrieksarbeiders zijn naar huis gezonden om de virus-verspreiding zo in toom te houden.

In China zijn reeds meer dan 85000 mensen besmet en het aantal neemt dagelijks met enkele honderden toe, die op hun beurt ook weer mensen besmetten.

Niet alleen de Chinese economie (een van de grootste ter wereld) lijdt onder Corona, ook een piepkleine economie als die van het Vaticaan heeft te lijden. Aziatische toeristen zijn voor het Vaticaan erg belangrijk, nu er steeds minder Europeanen het Vaticaan bezoeken. Maar de Aziaten blijven nu weg, en voor hoe lang?

Ook een Bedevaartsoord als Lourdes dat ‘draaide’ op Europese Pelgrims heeft de laatste jaren te kampen met een forse terugloop van Europeaanse bezoekers. Daarentegen stijgt het aantal Aziaten dat een bezoek aan het verschijningsoord brengt de laatste jaren gestaag, maar ook daar komt nu een dip in.

Beursexperts verwachten ook in de nieuwe week, forse kelderingen in de beursnoteringen. Wereldwijd zullen de groeicijfers in de economie moeten worden bijgesteld en dat in een tijd waar een bijstelling al plaats had vanwege terugloop in consumptie. Het einde van de winter zou wel eens koud kunnen worden, weliswaar niet in de natuur, maar in de knip.