Vaticaan: Minder inkomsten door Corona. Tekorten stijgen

Leestijd: 2 minuten

 In het Vaticaan werd onder vorige Pausen niet op een cent meer of minder gekeken, terwijl toen al de inkomsten structureel dalende waren, sinds 2010 ging het helemaal hard. Paus Franciscus blijkt nu de juiste man op de juiste plaats. Niet alleen in personele kwesties, maar ook financieel wordt in hoog tempo orde op zaken gesteld. De tijd van ‘laat maar waaien’ is voorbij. Schraalhans is nu keukenmeester in het Vaticaan en Franciscus heeft er schik in.

Art creation by DonkeyHotey (CC0)
Woensdag 24 februari 2021-16:41- Bron: KNA/Redactie kerk – Foto publiek domein
  -Vaticaanstad- Het Vaticaan heeft als gevolg van de Corona-crisis aanzienlijke financiële verliezen te verwerken. Dit blijkt uit het begrotingsplan van de Heilige Stoel voor 2021, dat Paus Franciscus inmiddels heeft goedgekeurd.

Dienovereenkomstig wordt dit jaar een begrotingstekort verwacht van ongeveer 50 miljoen euro. De totale inkomsten van 260,4 miljoen euro  staan tegenover uitgaven ter hoogte van 310,1 miljoen euro. Het ‘bedrijfsresultaat’ is met 21 procent (48 miljoen euro) gedaald ten opzichte van 2019.

Om voor meer transparantie te zorgen, staat voor het eerst een consolidatie van de fondsen van de zogenaamde Sint-Pieterspenning gepland. De inkomsten van de donatiecampagne om de Paus te steunen in zijn welzijns- en kerkleiderschapstaken worden geschat op 47,3 miljoen euro. Hiervan is slechts 17 miljoen euro begroot.

Het Vaticaan is thans druk doende om er voor te zorgen dat alles en iedereen efficiënter werkt, zo deelt de perskamer mee. Zo zag men zich kans om de overheadkosten, met uitzondering van de personele kosten, ten opzichte van 2019 met 14 procent te verminderen. Hoofddoel van Paus Franciscus is, ondanks alle sores, ontslagen ten koste van alles te vermijden.