Aandeel vrouwelijke medewerkers in Vaticaan met 22% gestegen

-Vaticaanstad- (KNA) Het aandeel van vrouwen, werkzaam in het Vaticaan, stijgt gestaag.

Bijna een-vijfde van het totale personeel was vrouw in 2019. Dat deelt Vatican News mee naar aanleiding van een enquête vanwege Wereldvrouwendag (8 maart).

Gestegen is het aantal vrouwen in absolute aantallen, alsook in aandeel, van het totale personeelsbestand van de Paus. In 2010, onder Benedictus XVI waren er 4.053 mensen in dienst van de Heilige Vader, daarvan 697 vrouwen; dat staat voor een aandeel van 17 procent. In 2019 steeg volgens het bericht het aantal medewerkers naar 4.618 waarvan 1.016 – ofwel 22 procent – vrouwen.

In het bijzonder steeg het aantal medewerkers bij de Curie, welke de Paus steunt bij het besturen van de wereldkerk. Dit steeg van 385 naar 649, hetgeen staat voor een aandeel van 24 procent. Traditioneel worden in Vaticaanse statistieken zoals bij financiën of personeel de Staat Vaticaanstad en de Heilige Stoel apart van elkaar geteld.

In  Vaticaanstad was in de afgelopen jaren de groei van het aantal vrouwen geringer. Voor opzien zorgde in 2016 vooral de benoeming van Barbara Jatta als hoofd van de  Vaticaanse Musea. Deze musea tellen tot de vijf meest bezochte ter wereld. Over de hele linie gezien is het aandeel van vrouwen in leidinggevende functies nog gering.

Weliswaar verdubbelde Paus Franciscus het aandeel vrouwen binnen de Curie. Maar met nu vier in plaats van twee hulp-secretaressen, zoals vroeger, is dat nog altijd gering. Over het algemeen worden de Dicasteries geleid door een Prefect, een secretaris en één of meer vice-secretarissen.

Momenteel werken in de Congregatie voor leken, familie en leven twee vrouwen, Gabriella Gambino en Linda Ghisoni, in de derde rang als leidinggevenden. In januari kreeg het Staatssecretariaat met de Italiaanse Francesca Di Giovanni een vice-secretaresse op een nieuw geformeerde arbeidsplaats. In de Congregatie voor de Ordes, tevens verantwoordelijk voor vrouwenkloosters, kent men al sinds 2004 een vice-secretaresse, dat is Carmen Ros Nortes.

Geef een reactie op dit artikel