Bijbel rechtvaardigt geen opening voor scheiding en homo-huwelijk

-Vaticaanstad- (KNA) Recente uitspraken van de Pauselijke Bijbelcommissie met betrekking tot het huwelijk en homosexualiteit geven volgens de Congregatie voor de Geloofsleer geen aanleiding voor wijzigingen in de Katholieke leer.

Een scheiding van huwelijkspartners, zoals het in een studie van de commissie over Bijbelse antropologie genoemd wordt, is duidelijk terug te vinden in het Kerkelijk recht, verklaart de secretaris van de Congregatie, Giacomo Morandi, via ‘Vatican News’.

Fout is ook de bewering, dat de Bijbel-wetenschappelijke studie een opening aangeeft voor een homosexuele samenlevingsvorm. De Kerk staat een scheiding toe van huwelijkspartners, als het samenleven “om diverse redenen onmogelijk” geworden is, zo Morandi. Desondanks blijft het geldig gesloten huwelijk bestaan. Aanleiding tot het debat, in Katholieke kringen, is het deze week verschenen boek ‘Wat is de mens?, een blik op de Bijbelse antropologie’, bij de uitgeverij van het Vaticaan.

De auteurs van het 336 pagina dikke boekwerk zijn experts van de Pauselijke Bijbel-commissie.

Morandi, die zelf Bijbelwetenschapper is, sprak conclusies tegen, dat de studie een erkenning van huwelijken van partners van hetzelfde geslacht is. Weliswaar verwezen sommigen op het vervangen van kosmologische uitspraken in de Bijbel, door hedendaagse natuurwetenschappelijke inzichten, en verlangen derhalve een opening tegenover homosexualiteit “als legitieme en waardige uitdrukking van het mens zijn”, aldus Morandi.

Ook komt het argument ter tafel, dat de Bijbel “weinig of niets” over zulke relaties zegt en deze derhalve niet moreel verboden kunnen worden. Deze zichtwijze is echter ‘ideologisch en selectief”.

Gelet op vorenstaande houdt de studie zich ook vast aan het feit, dat de Bijbel het huwelijk verstaat als een duurzame verbintenis tussen een man en een vrouw. Dit is ‘evident en normatief in de hele Bijbelse overlevering’, citeert Morandi uit het boek. Er zijn geen Bijbelse voorbeelden van een wettelijk erkende verbinding tussen personen van hetzelfde geslacht en derhalve is er ook geen opening in de studie rond dit thema.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*