De Paus…Hij dronk een glas en alles bleef zoals het was

Leestijd: 2 minuten

In zijn Amazone-brief verwerpt Paus Franciscus het Diaconaat van de vrouw en de wijding van getrouwde mannen tot Priester.

-VATICAANSTAD- (VN/KNA/DPA) Met zijn Post-Synodale brief “Querida Amazonia” ( geliefd Amazonië) heeft Paus Franciscus besloten geen wijzigingen door te voeren, waarover werd gespeculeerd door Bisschoppen en leken tijdens de afgelopen Amazone-Synode.

Noch vrouwelijke Diakens, noch getrouwde mannen als Priester, zoals de Synode had voorgesteld aan de Pontifex in hun laatste document. En ook geen ontwikkeling van een Amazone-ritus, dat ook brede steun kreeg van de Synode. Als men bedenkt dat een Duitse Bisschop zelfs de verwachting had uitgesproken dat er ná de Amazone-synode niets meer zo zou zijn in de Katholieke Kerk als voorheen, kan men de brief van Franciscus niet anders beoordelen dan als uiterst behoudend. Wat betreft het gebrek aan Priesters in afgelegen gebieden, houdt de Paus vast aan het aloude adagium van de Kerk: meer Priesters naar deze gebieden sturen.

Klassieke Pastorale antwoorden

“Querida Amazonia” is een bijna poëtische tekst, een soort liefdesverklaring van de Paus aan zijn geliefde Amazonia. Aan het begin van de tekst ‘droomt’ Franciscus van een Amazonegebied dat ‘vecht voor de rechten van de armen’, ‘zijn culturele rijkdom bewaart’ en ‘de overweldigende schoonheid van zijn natuur bewaakt‘.

De eerste drie hoofdstukken combineren drie visies voor de regio, een sociale, een culturele en een ecologische, wat in het vierde hoofdstuk resulteert in een ‘Kerkvisie’ die de klassieke velden van Pastorale zorg verdiept: de verkondiging van de Schrift, Christelijke opvoeding, inculturatie, liturgie en de viering van de Sacramenten. De bijzonderheden van het Amazonegebied worden weer herhaald: leken als kerkleiders en een groter beroep op vrouwen die hun taak binnen de Parochie kunnen vervullen, zonder dat daar een wijding voor nodig is.

Aan het einde van de brief noemt de Paus de Heilige Maagd, de moeder van Amazonia. Terwijl het werkdocument van de Synode, de “Instrumentum laboris”, nog steeds over de inheemse volkeren spreekt nodigt de Paus de indianen uit om Katholiek te worden.

Geen verandering in het Celibaat

Woensdagochtend publiceerde de perskamer, samen met de tekst van het post-synodale schrijven, een redactioneel artikel van de hoofdredacteur van alle Vaticaanse media, Andrea Tornielli, die moet dienen als de sleutel tot het begrijpen van “Querida Amazonia”.

Met zijn tekst getuigt Franciscus van een blik “die verder gaat dan de geschillen die de Synode wilde oplossen via een referendum over de mogelijkheid om getrouwde mannen tot Priester te wijden”. Dit was een vraag waarover de Paus had gemediteerd – met als gevolg dat “er geen wijzigingen of verdere uitzonderingsmogelijkheden konden worden gemaakt met betrekking tot wat de huidige Kerkleer al biedt”.

In plaats daarvan wil de Paus uitgaan van het essentiële, ‘van een levend en geïncarneerd geloof, van een hernieuwde missionaire ijver, Tornielli onderstreept de conservatieve essentie van het post-synodaal schrijven: de universele Kerk moet genereus kijken naar de volkeren van de Amazone, waar het op veel plaatsen onmogelijk is om de zondagse Eucharistie te vieren. Men moet God de ruimte geven en niet marketeers of influencers het werk van Priesters laten verrichten, maar op permanente en erkende wijze aan leken en vrouwen taken toevertrouwen waarvoor geen wijding noodzakelijk is.

 

Geef een reactie op dit artikel