Geheime brief van Paus JP II aan George W. Bush gepubliceerd

Tot het eind had Paus Johannes Paulus II geprobeerd de oorlog in Irak te voorkomen – zonder succes. Een recent gepubliceerde brief documenteert de middelen die hij gebruikte. Het was jarenlang geheim.

– VATICAANSTAD/WASHINGTON- (1010WINS/KNA) Een brief van Paus Johannes Paulus II aan de Amerikaanse president George W. Bush in maart 2003 over de oorlog in Irak is niet langer geheim. In de brief drong de Heilige Vader er bij de president op aan zich in te zetten voor vrede en een gewapend conflict met Irak te voorkomen. “Ik ben ervan overtuigd dat vrede altijd mogelijk is, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden”, zegt hij in de brief van 3 maart.

Daarin vraagt ​​de paus de president om de voormalige Nuntius Kardinaal Pio Laghi (1922-2009) te ontvangen als zijn persoonlijke ambassadeur: “Wat hij te zeggen heeft staat voor wat ik in mijn hart draag voor het welzijn van alle mensen.” Laghi en Bush zouden de mogelijkheden moeten onderzoeken om de oorlog in Irak te voorkomen.

De publicatie dicht een gat in de documentatie van de Pauselijke vredesinspanningen. Het was bekend dat een dergelijke brief bestond, maar niet de inhoud ervan: tot voor kort werd de brief geheim gehouden. Na een aanvraag onder de US Freedom of Information Act door journalist Paul Moses, werd het eind 2019 vrijgegeven door de verantwoordelijke Amerikaanse archiefautoriteit NARA en maandag gepubliceerd door het tijdschrift “Commonweal” .

Pauselijke protesten konden de oorlog niet voorkomen

Johannes Paulus II sluit zijn brief af, door Bush te verzekeren van zijn gebed. “Ik vraag God oprecht om u en al diegenen die het hoogste gezag uitoefenen aan te moedigen om een ​​weg te vinden naar duurzame vrede, de edelste van alle menselijke inspanningen.” Het gesprek tussen Laghi en Bush op 5 maart 2003 kon de oorlog in Irak niet langer voorkomen. Op 16 maart sprak de Paus de wereldgemeenschap toe tijdens het Angelus-gebed: “Er is nog tijd om te onderhandelen; er is nog ruimte voor vrede; het is nooit te laat om elkaar te begrijpen en de onderhandelingen voort te zetten.” Op 20 maart begonnen Amerikaanse troepen geselecteerde doelen in de hoofdstad Bagdad te bombarderen.

In een verklaring die Laghi na het gesprek heeft vrijgegeven , ging de voormalige Nuntius niet in op de inhoud, maar benadrukte zowel de plicht van de Iraakse regering om de mensenrechten te respecteren alsook de positie van de Heilige Stoel om een ​​vreedzame oplossing te vinden in het kader van het internationaal recht. Hij uit ook de bezorgdheid van Rome dat oorlog de regio kan destabiliseren en een nieuwekloof tussen Christendom en Islam kan creëren .

“Oorlog is altijd een nederlaag voor de mensheid”

Johannes Paulus II was een van ‘s werelds grootste voorstanders van een vreedzame oplossing. Zijn rede tijdens de receptie van het diplomatiek Corps van de Heilige Stoel  in januari 2003 dat oorlog “altijd een nederlaag voor de mensheid” was, werden herhaaldelijk geciteerd door critici in protesten tegen de oorlog in Irak.

De oorlog in Irak of de Derde Golfoorlog eindigde op 1 mei 2003 met de val van de dictator Saddam Hoessein. De vermeende aanval op de Verenigde Staten door Iraakse massavernietigingswapens en links naar het terroristische netwerk Al-Qaida werd genoemd als de reden voor de aanval. Beide argumenten voor oorlog werden later beoordeeld door de Commissie 9/11, een commissie van het Amerikaanse Congres en andere commissies en als onwaar bestempeld.

One Comment

  1. Edwin Vissers

    Trap er niet in ,allemaal vrijmetselaars

Geef een reactie op dit artikel