Hosties in Coronatijd: “God kun je niet in je zak steken”

-VATICAANSTAD- (TDC) Curiekardinaal Robert Sarah heeft zich in niet mis te verstane woorden uitgelaten over de mogelijkheid, om in de Corona-Pandemie, geconsacreerde Hosties in zakjes of envelopjes uit te delen. “Neen, neen, neen, das is absoluut onmogelijk. God verdient respect, je kunt hem niet een zakje stoppen”, zei Sarah in een gesprek met het Italiaanse internetportaal “The Daily Compass”.

Ook wanneer duidelijk is, dat het gedwongen afzien van de Eucharistie leed veroorzaakt staat de manier van Communie-ontvangst niet ter discussie. “Wij communiceren op een waardige wijze, waardig met blik op God, die tot ons komt”, aldus de Prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Eredienst en Sacramenten. De Eucharistie moet met respect behandelt worden en mag nooit tot een triviaal object devalueren – “wij zijn tenslotte niet in een supermarkt. Dit is totale waanzin.”

“Helaas gebeuren er in Duitsland dingen, die niet Katholiek zijn”

Gevraagd naar de experimenten in Duitsland, waar men op een andere (profane) manier de H. Hostie wil uitreiken, zegt Sarah: “Helaas gebeuren er in Duitsland dingen, die niet Katholiek zijn. Dat betekent echter niet, dat je dat maar klakkeloos moet overnemen.” Onlangs hoorde Sarah een Bisschop zeggen, dat er in de toekomst geen Eucharistische samenkomsten meer zullen zijn, maar alleen nog woord-diensten. “Maar dat is Protestantisme”, aldus de uit het West-Afrikaanse Guinea afkomstige Kardinaal. Welke Duitse Bisschop de door hem geciteerde uitspraak heeft gedaan zei Sarah niet tijdens het gesprek. Van Duitse Bisschoppen zijn dergelijke (publieke) uitspraken ook niet bekend.

Sarah benadrukt, dat het ontvangen van de Eucharistie geen recht en geen plicht is. “Het is een geschenk, dat wij om niet van God ontvangen en dat wij met verering en liefde moeten verwelkomen”, zo de 74-jarige. De Heer is een persoon, en niemand mag die persoon, die hij lief heeft, in een broekzak of op een andere onwaardige wijze welkom heten. “Het antwoord op de ontbering van de Eucharistie kan niet de ontering zijn. Dat is een kwestie van geloof. Als wij waarachtig en oprecht geloven, mogen wij nooit respectloos handelen.”

Geef een reactie op dit artikel