Kardinaal Ruini: Politieke invloed kerk krimpt

“Wij ervaren niet alleen in Italië een culturele en politieke diaspora”

-Rome- (KNA) Der emeritus Kardinaal Camillo Ruini klaagt over een snel verdwijnende invloed van de kerk op de politiek in Italië.

Kardinaal Ruini (Foto: Starlight-wiki)

De politieke invloed van de kerk is ten opzichte van vroeger “tot een minimum gekrompen”, zegt de 89-jarige in het tijdschrift ‘Tempi’. Lukte het de kerk in de afgelopen decennia nog om invloed uit te oefenen op het gebied van wetgeving, lijkt het er op dat zij heden-ten-dage niet meer gehoord wordt.

Ruini gaf leiding aan de Italiaanse Bisschoppenconferentie van 1991 tot 2007 en was Kardinaal-vicaris van de Diocese Rome. “Wij ervaren niet alleen in Italië een culturele en politieke diaspora”, aldus de Kardinaal. Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn, daar op korte termijn iets aan te veranderen. De belangrijkste reden voor de afnemende betekenis van het Katholicisme ziet Ruini in een opsplitsing van de gelovigen. De idee, kerkhiërarchie en leken gescheiden van elkaar te zien, heeft tot een aanzienlijk verlies van slagkracht geleid.

Hij bemerkt ondertussen weliswaar een zekere mate van “omdenken” op dit punt. Maar het zal nog lang duren, alvorens deze “fundamentele fout” is gecorrigeerd.

 

Geef een reactie op dit artikel