Paus Benedictus XVI em.: “Priester-celibaat niet afschaffen”

Opmerkelijk en ongehoord. Openlijke kritiek op Franciscus door Emeritus Paus Benedictus XVI en Kardinaal Sarah

-VATICAANSTAD- (VN/KNA/RED/DPA) Emeritus Paus Benedictus XVI spreekt zich, in een gemeenschappelijk met de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Robert Sarah, gepubliceerd boek, tegen de afschaffing van het verplichte Priestercelibaat uit.

“Omdat […] de dienst aan de Heer de volledige overgave van een man vereist, lijkt het niet mogelijk, deze twee roepingen (Huwelijk en Priesterschap) gelijktijdig ten uitvoer te brengen”, staat in het boek, waaruit delen door de Franse krant ‘Le Figaro‘ gisteren werden gepubliceerd.

De “roep om Jezus te volgen” is zonder dit  “teken van vrijheid en afzien van alle compromissen” niet mogelijk. “Des profondeurs de nos cœurs” (Uit het diepste van ons hart) verschijnt DV 15 januari bij uitgever Fayard.

De beide auteurs uiten scherpe kritiek op de Amazone-Synode, die vorig jaar in het slotdocument de optie van een gedeeltelijke opening in de celibaatsverplichting als aanbeveling gaf. De auteurs zeggen niet langer te kunnen zwijgen “na de zeldzame Synode van de media”, die “de overhand over de echte Synode” wist te krijgen: “Wij hebben ideëen en bedenkingen uitgewisseld. Wij hebben gebeden en in stilte gemediteerd.”

De Amazone-Synode, die in oktober 2019 in het Vaticaan plaats had, had in zijn slotdocument de mogelijkheid van ‘Viri Probati’ voorgesteld, waarmee gehuwde beproefde mannen, tot Priester kunnen worden gewijd, om het schrijnende tekort aan Priesters in de Amazone-regio op te heffen. Een beslissing daaromtrent door de huidige Paus staat nog ‘in de wacht’.

In het door Sarah geschreven deel wijst deze op het recht van de inheemse Amazone volken op een volwaardig Priester als ‘Bruidegom van de Kerk’. Men kan deze volken geen “Tweederangspriester” aanbieden. ”In tegendeel, des te jonger een Kerk is, des te meer heeft zij een ontmoeting met de radicaliteit van het Evangelie nodig.”

De bijzonder en bijkans ongehoorde stap tot de publicatie over actuele Kerkelijke standpunten door een emeritus Paus en een in ambt zijnde Curiekardinaal is in de geest van kinderlijke gehoorzaamheid aan Paus Franciscus en “in de geest van liefde en eenheid van de Kerk”, los van “ideologieën, die scheiden” en “politieke manoeuvres, machtsspelletjes of ideologische manipulatie”.

“Priesters gaan heden-ten-dage door een moeilijke, donkere tijd”

Bisschoppen, Priesters en leken moeten zich niet door “vreemde bezwaren, theatrale houdingen, diabolische leugens en modieuze foute trends” bang laten maken, die er alleen maar toe dienen, “het Priester-celibaat de devalueren”. Het boek wil ook Priesters moed ‘inspreken’, het celibaat trouw te blijven. “Priesters gaan heden-ten-dage door een moeilijke, donkere tijd”, veel Priesters zijn onzeker geworden door “het openbaar worden van vele schandalen en het in twijfel trekken van hun Heilige ongehuwdheid”.

Vaticaan was vooraf niet geïnformeerd

Volgens het Amerkaanse Jezuietenmagazine ‘America’ is men in het Vaticaan volledig verrast door de publicatie. Of Paus Franciscus op de hoogte was, is nog onbekend. Een anonieme bron in het Vaticaan was hogelijk verbaasd, omdat Benedictus XVI niet meer in staat is, zelf te schrijven. Een andere anonieme bron deelt mee de emeritus Paus in de afgelopen maanden regelmatig te hebben bezocht en had de indruk, dat Benedictus XVI weliswaar geestelijk prima in orde was, maar het spreken hem zwaar viel, zeker als de gesprekken langer dan een kwartier duren. Dit wordt ook bevestigd door de recente TV-docu van de Beierse omroep BR over de Emeritus Paus, MariaBode vertoonde deze docu vorige week.

Na zijn aftreden kondigde de emeritus Paus aan, dat hij de openbaarheid zou mijden en Paus Franciscus niet voor de voeten zou lopen, hij wilde voor de wereld verborgen zijn. Maar al tijdens de Familiesynode 2014 zorgde een publicatie door Benedictus XVI voor grote ophef. In een schrijven van hem, omtrent de on-ontbindbaarheid van het huwelijk en de communie aan gescheiden Katholieken trok hij flink de aandacht. In het voorjaar van  2019 meende Benedictus zich te moeten mengen in de discussie rond misbruik in de Katholieke Kerk. Daarin stelde hij het ‘klimaat van de 1968’er generatie’ verantwoordelijk voor het kunnen ontstaan van misbruik.

Tijdens het Pontificaat van Paus Benedictus XVI (2005–2013) kwam de constitutie Anglicanorum coetibus uit, waarmee de oprichting van personeelsordinariaten voor voormalige Priesters uit de Anglicaanse Kerk mogelijk gemaakt werden. Ook gehuwde Anglicaanse Priesters kunnen in deze Ordinariaten in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk als Priester werkzaam blijven.

Geef een reactie op dit artikel