ROME: grote zorgen over koers van de kerk

Kritiek in Rome op de koers van de kerk: kardinaal Brandmüller zei tijdens een conferentie dat in de geschiedenis “echte gelovigen” vaak een minderheid waren. Een hulpbisschop sprak over de invloed van de duivel op de kerk van heden-ten-dage.

Kardinalen en conservatieve katholieken toonden zich bezorgd over de koers van de kerk tijdens een bijeenkomst in Rome afgelopen zaterdag getiteld “Katholieke kerk, waar ga je heen?” Naast kardinalen als Walter Brandmüller en Raymond Leo Burke waren ook hulpbisschop Athanasius Schneider uit Astana, Kazachstan en de Italiaanse filosoof en politicus Marcello Pera aanwezig.

Ter afsluiting brachten ze een verklaring uit die een discussie oproept over het toestaan van hertrouwd gescheiden personen om weer aan de sacramenten te kunnen deelnemen. Men ziet het als een bedreiging voor het geloof en de eenheid van de kerk. Iedereen die een nieuw burgerlijk huwelijk aangaat in een bestaande kerkelijke huwelijksband is “in objectieve tegenspraak met de wet van God” en kan niet deelnemen aan de gemeenschap.

In zijn bijdrage waarschuwde Brandmüller ervoor de publieke opinie niet gelijk te stellen met de “betekenis van het geloof”. Om echt  katholieke te zijn, vraagt om heiligheid. In de geschiedenis van het christendom waren ware gelovigen vaak een minderheid, volgens de emeritus-president van de pauselijke commissie voor de studie van de (kerk)geschiedenis.

Kardinaal Burke, benadrukte dat het leergezag van de paus voortkwam uit zijn gehoorzaamheid aan Christus. De paus kan de wet van de kerk alleen interpreteren in de volheid van het geloof en gefundeerd op het woord Gods, maar niet om het naar eigen believen aan te passen.

Schneider noemde onwetendheid en of minachting voor de waarheid als oorzaak voor tal van misstanden in de kerk. Door de geschiedenis heen heeft de duivel het pauselijke magisterium zelfs tijdelijk verduisterd en verwarring gecreëerd in de kerk. Elke paus moet zich ervan bewust zijn dat hij niet de “wijsheid in pacht heeft” heeft, maar slechts dienaar is van Gods onmetelijke wijsheid en waarheid.

Brandmüller en Burke hadden in november 2016, samen met de inmiddels overleden kardinalen Joachim Meisner en Carlo Caffarra, de zogenaamde “Dubia” (“twijfel”) gepubliceerd. Daarin vroegen ze paus Franciscus om enkele punten in zijn brief “Amoris laetitia” over huwelijk en gezin te verduidelijken. Dit verzoek, dat wordt ondersteund door een miljoen katholieken, is “tot op de dag van vandaag niet in behandeling genomen”, zei het in de verklaring die zaterdag werd uitgegeven.

Bron: Radio vatican Foto Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*