Vaticaan maakt nieuwe financiële chef bekend. Opvolger van Pell.

-VATICAANSTAD- (KNA/RED/VN) In de week waarin Kardinaal George Pell het recht op cassatie wordt verleend, maakt het Vaticaan zijn opvolger bekend.

Pr. Juan Antonio Guerrero Alves

De Spaanse Jezuiet en econoom Juan Antonio Guerrero Alves (60)( foto links) wordt de nieuwe Prefect van het Vaticaanse secretariaat van economische zaken. Dat deelde de Paus via de Vaticaanse perskamer vandaag mede.

Guerrero krijgt daarmee een van de meest invloedrijke posten in de leiding van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zal zijn werkzaamheden aanvaarden DV in januari 2020.

Zijn illustere voorganger was Kardinaal George Pell (78), die in Australië wegens sexueel misbruik veroordeeld werd en deze week in cassatie ging tegen de uitspraak. Pell werd in februari 2014 tot de eerste Prefect in het nieuw opgerichte secretariaat benoemd. In juni 2017 werd hij in verband met zijn strafproces in Australië uit zijn functie, tijdelijk ontheven; zijn mandaat voor een periode van vijf jaar liep in februari 2019 af. Boven het secretariaat staat de economische raad als controle-orgaan, de Duitse Kardinaal Reinhard Marx leidt deze als coördinator.

De uit het Zuid-West Spaanse Merida afkomstige Guerrero trad op 20 jarige leeftijd bij de Orde der Jezuieten in, waar ook Paus Franciscus toebehoort. Hij studeerde in Spanje, Brazilië, Frankrijk en de VS. In 1986 studeerde hij in Madrid universitair af op economische wetenschappen en in 1993 studeerde hij in filosofie en literatuurwetenschappen af en een jaar later kreeg hij een licenciaat in theologie aan de Pauselijke Universiteit Comillas.

Na meerdere jaren als docent actief te zijn geweest in het vak maatschappelijke filosofie en politieke filosofie was Guerrero sinds 2003 voor de Novicenopleiding van de Jezuieten in Spanje verantwoordelijk. In 2008 werd hij Provinciaal Overste; van 2015 tot 2017 werkte hij als coördinator en economisch leider voor diverse projecten van zijn Orde in Mozambique. Daarna verhuisde hij naar Rome, waar hij als Delegaat van de Generaal-Overste voor het  internationaal (on)roerend goed van de Jezuietenorde verantwoordelijk is.

Het hoogste gerechtshof in Australië oordeelde woensdag dat de mogelijkheid tot cassatie van Pell tegen zijn veroordeling als zedendelinquent toch mogelijk was. De hoorzitting zal wellicht pas in 2020 plaats hebben, deelde de rechtbank in Canberra mede. Met de mogelijkheid van cassatie krijgt de zieke Pell een allerlaatste kans, tegen zijn veroordeling wegens kindermisbruik te pleiten. De 78-jarige werd tot een zes-jarige gevangenisstraf veroordeeld. Strafrechtadvocaten twijfelen aan een succesvolle afloop van het hoger beroep in cassatie.

Foto: Pixabay/EMB

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*