Vaticaan: Nu raakt het geld (St. Pieterspenning) ook nog op

Donderdag 16 juni 2022 -14:23 – Bron: VN/KNA- Beeld: Geralt-fotos
 -Vaticaanstad- De inkomsten voor de liefdadigheidstaken van de Paus, de zogenaamde Sint-Pieters(Petrus)penning, liggen ruim onder de uitgaven. Het grootste deel van de inkomsten en donaties gaan naar de financiering van de Romeinse Curie en de missie.

De donaties uit de ganse wereld bedroegen vorig jaar 46,9 miljoen euro, deelt het Vaticaan mee. Na het bijzonder slechte schenkingsjaar 2020 was dit een lichte opleving, maar ver verwijderd van het pre-pandemische niveau van ongeveer 54 miljoen euro.

Bovendien waren de uitgaven door de Paus 65,3 miljoen euro, 18,4 miljoen méér dan wat er binnenkwam. Het tekort kon worden aangezuiverd uit het eigen vermogen van het Vaticaan.

Schraalhans is nu keukenmeester bij hulpprojecten

Het grootste deel van de uitgaven (55,5 miljoen euro) ging naar de financiering van de Romeinse Curie en de missie. Bijna een vijfde van het geld ging naar bisdommen over de ganse wereld om hun evangelisatie-activiteiten te ondersteunen. De nuntiaturen, de ambassades van het Vaticaan, kregen nog eens 13,6 procent.

De Pieterspenning

De ‘Pieterspenning’ wordt normaal gesproken wereldwijd ingezameld in de Rooms-Katholieke parochies en bisdommen op 29 juni, de Rooms-Katholieke naamdag van Petrus en Paulus, als een speciale collectie voor humanitaire taken van de Pontifex.

De ‘Pieterspenning’ werd in 1871 ingevoerd door Paus Pius IX, in eerste instantie om er een leger op na te kunnen houden, tegen eventuele aanspraken van Italiaanse zijde. Daarna waren de gelden voor de gehele wereldkerk. Het geld dat met deze inzameling wordt opgehaald, gaat naar de Vaticaanse Caritas-afdeling ‘Cor Unum’ of het staatssecretariaat en uitgegeven aan door de Paus aangewezen projecten.

Het aandeel van de Pieterspenning dat rechtstreeks naar acute hulpprojecten en steun stroomde, bedroeg 9,8 miljoen euro. Dat was een beduidend lager aandeel dan begroot in de begroting 2021. Oorspronkelijk was er sprake van 17 miljoen voor acute hulp.

Amerikanen meest gulle gevers

Als men kijkt naar de grootte der schenkingen per land, dan blijven de meeste donaties voor de Pieterspenning afkomstig uit de VS (13 miljoen euro), gevolgd door Italië (5 miljoen) en Duitsland (2,3 miljoen). Over Nederland en België zijn geen cijfers bekend.

Op plaats vier staat verrassend Korea (1,4 miljoen euro), ruim voor Frankrijk en Spanje. Het Vaticaan ontving naast de bisdomsafdrachten ook nog eens 9,8 miljoen euro van stichtingen en particulieren uit de ganse wereld.

 

Geef een reactie op dit artikel