Vaticaan ontbindt weer een spirituele beweging in Italië. Einde van de Regina Pacis-gemeenschap

Zaterdag 28 augustus 2021 05:53 – Bron: KNA/VN – Beeld: congregatie
 -Vaticaanstad/Verona- Voor de tweede keer binnen een paar maanden heeft het Vaticaan een spirituele beweging in Italië ontbonden. Deze keer treft het de Regina Pacis-gemeenschap in Verona.

De groep, die sinds 1986 bestaat, telde onlangs nog enkele tientallen leden. De Vaticaanse Congregatie voor religieuzen besloot nu de de beweging op te heffen. Het bijbehorende decreet zou eind juli al zijn gedateerd.

´Pijnlijke beslissing´

Verona’s Bisschop Giuseppe Zenti informeerde in een rondschrijven over de ´pijnlijke beslissing´. De redenen zijn: een gebrek aan originaliteit en een onbetrouwbaar charisma. Bovendien wordt er geklaagd over inconsistenties in de spirituele teksten van de gemeenschap, evenals tekortkomingen in het leiderschap en organisatorische problemen. Over het algemeen is er volgens het Vaticaan gewoon een gebrek aan ‘charismatisch-institutionele volwassenheid’.

De beslissing werd genomen na een lange tijd van beschouwing en overleg, aldus Zenti. De leden kregen de kans om zich uit te spreken. Met de inwerkingtreding van het decreet bestaat Regina Pacis qua kerkelijk recht niet meer, legt de Bisschop uit. Maar er moet nog duidelijk worden wat er met de activa moet gebeuren. De scholen in Brazilië die door de groep werden ondersteund, blijven tot het einde van het jaar hun studiebeurzen ontvangen. Zenti waardeert uitdrukkelijk “het goede” dat de beweging tot stand heeft gebracht.

Het is ook onduidelijk hoe het zaligverklaringsproces van Regina Pacis-oprichter Alessandro Nottegar (1943-1986) verder zal gaan. Paus Franciscus had de arts, die als missionaris in Brazilië werkte, in 2017 de heroïsche graad van deugdzaamheid toegekend – een voorbereidende fase op de zaligverklaring.

Paus maakt ‘schoon schip’

De ontbinding van Regina Pacis is de tweede in Italië na een gelijkaardige zaak eind juni. Toen greept het Vaticaan in het Zuid-Italiaanse Aartsbisdom Catanzaro-Squillace krachtig in. Wegens gebrek aan leiderschap en gebrek aan charisma werd de vereniging ‘Movimento Apostolico’ per decreet ontbonden. Naar eigen zeggen was de Apostolische Beweging tot aan de opheffing actief in Italië, Duitsland, Zwitserland, Kameroen en Congo.

Geef een reactie op dit artikel