Vaticaan regelt uitdeling Askruisje in Coronatijden

Woensdag 13 januari 2021 07:19 Bron: KNA Foto:PB

-Vaticaanstad- Voor Aswoensdag heeft het Vaticaan het opleggen van het askruis in tijden van de pandemie nieuw geformuleerd. Dat maakte de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten dinsdag bekend op haar website.

Volgens de aangepaste regels moet de Priester vóór de uitreiking een mondneusmasker opzetten, zijn handen opnieuw desinfecteren en vervolgens de gewijde as op de hoofden van de gelovigen, die naar hem toe komen, strooien. Afhankelijk van de situatie kan de Celebrant ook naar de mensen toegaan, bijvoorbeeld wanneer deze slecht ter been zijn. De ‘oplegging’ is zonder woorden en zonder aanraking.

De bij de oplegging van het askruis te gebruiken woorden “keer om en geloof in het Evangelie” of “Bedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” moet de Priester nu vooraf collectief tot de aanwezigen uitspreken. Alvorens dat te doen spreekt de Priester de gebruikelijke zegen uit over de as en besprenkelt deze met wijwater, maar… zonder iets te zeggen.

Op Aswoensdag, dit jaar op 17 februari, begint de 40-daagse vastentijd voor Pasen. Sinds het einde van de 11e eeuw is er een traditie om tijdens de Mis op deze dag een askruis op het voorhoofd te laten aanbrengen of as op het hoofd te strooien. De as die is verkregen uit de gezegende palmtakken van het voorgaande jaar is een symbool van rouw en boete.

Het askruis staat voor het begin van boete en tegelijkertijd voor de hoop van Christenen op de opstanding. Naast Goede Vrijdag is Aswoensdag de enige dag die in de Katholieke kerk als een strikte vastendag wordt beschouwd. Het kerkelijk recht schrijft onthouding en vasten voor.

Geef een reactie op dit artikel