Vaticaan wil bemiddelen in Belarus

Vaticaanstad-/Geneve (KNA) Het Vaticaan roept op om tot een vreedzame en rechtvaardige oplossing te komen in de onrust in Belarus en heeft bemiddeling aangeboden.

Een oplossing voor de crisis kan alleen middels dialoog, zonder geweld en met respect voor mensen- en burgerrechten, zegt de vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de VN in Geneve, Aartsbisschop Ivan Jurkovic.

Het is absoluut noodzakelijk, dat de demonstranten hun eisen op een vreedzame wijze naar voren brengen, benadrukt Jurkovic. Tegelijk maant hij de regering tot grote terughoudendheid. De regering “moet de stem van de burgerij horen, voor hun verlangens open staan en gelijktijdig respect voor de mensenrechten garanderen”.

Paus Franciscus maakt zich zorgen om Belarus, aldus de Vaticaandiplomaat. Jurkovic verwees naar het appèl van de Heilige Vader afgelopen zondag en aan het bezoek van de speciaal gezant van het Vaticaan, Aartsbisschop Paul Gallagher, een week geleden in Minsk.

Het Vaticaan staat “open voor elke discussie” met als einddoel vrede. Jurkovic deed zijn uitspraken bij gelegenheid van een speciaal debat van de VN-raad voor de mensenrechten over de mensenrechten in Belarus.

Geef een reactie op dit artikel