Vaticaankenner Politi: “Het is oorlog in de kerk”

-VATICAANSTAD- “Momenteel is er een ‘burgeroorlog’ in de kerk”, zegt Vaticaans-expert Marco Politi. Paus Franciscus staat tussen de fronten. Maar waar de fronten liggen is niet altijd duidelijk.

Volgens pausbiograaf Marco Politi is de katholieke kerk op dit moment in oorlog met zichzelf. “Op dit moment woedt er een ‘ondergrondse’burgeroorlog tussen reformisten en conservatieven,” zei Politi tegen het tijdschrift Christen & Welt”  met het oog op de benadering van paus Franciscus om de communie te ontvangen voor niet-katholieke echtgenoten, een kwestie die thans Duitsland splijt. Het conflict reikt tot ver buiten Duitsland en het Vaticaan is bang voor een splitsing. “Dat is de grootste angst van de paus.”

Paus Franciscus bevindt zich in de tweede helft van zijn pontificaat onder een forse druk van conservatieve krachten, aldus de journalist en auteur. “Dat is de reden waarom de paus nu één stap vooruit en één stap achteruit zet.” Franciscus voelt dat hij op wereldschaal niet genoeg bisschoppen achter zich heeft voor een ingrijpende hervormingslijn. Dit is anders dan in de jaren 60 in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie. In die tijd was de meerderheid van de bisschoppen over de hele wereld juist voor verandering.

Politi benadrukte dat er geen duidelijke fronten zijn in het innerlijk kerkelijk conflict. Niet alleen hardliners, maar ook twijfelende bisschoppen en bisschoppen met gewetensconflicten behoren tot de krachten die veranderingen tegenwerken. Daarnaast zijn er bisschoppen en kardinalen die, afhankelijk van het onderwerp, soms aan de ene kant en dan weer aan de andere kant staan.

Vorige week stopte de Paus verrassend de plannen van de Duitse bisschoppenconferentie om de communie uit te kunnen reiken aan protestante echtgenoten. Deze maatregel is niet gericht tegen de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, kardinaal Reinhard Marx, aldus Politi. Het toont de bezorgdheid van de paus over de situatie van de wereldkerk op dit moment.

Met betrekking tot de kwestie van de intercommunie benadrukte de Vaticaan-expert dat de paus een achterdeur had opengelaten in de brief aan de Duitse bisschoppen. De lokale bisschop moet beslissen over de situatie, die ook niet-katholieken toegang geeft tot de communie. Daarbij laat hij de bisschoppen de gelegenheid om van geval tot geval een beslissing te nemen in het pastoraat.

Politi werkt als journalist en auteur in Rome. Zijn meest recente publicatie is de biografie “Francis among wolves: The Pope and his enemy’s”.

Bron: Christ & Welt Foto: Youtube

Geef een reactie op dit artikel