Zwitserse Garde zit met personeelsprobleem

Het zal moeilijker worden voor de Zwitserse garde van het Vaticaan om in de nabije toekomst recruten te vinden. De Zwitserse personeelsmanager Bernhard Messmer, die verantwoordelijk is voor de rekrutering van de pauselijke veiligheidsdienst, rekent hierop.

Op dit moment heeft de Garde nog  geen problemen  om nieuw bloed te vinden, zei hij in een interview met het katholiek nieuwsportaal “kath.ch” op donderdag. Maar volgens de voormalige Zwitserse gardist en eigenaar van een bedrijf voor personeelsmanagement, “komen er een paar moeilijke jaren op ons af”.

Messmer maakt zich vooral zorgen over de daling van de geboortecijfers in Zwitserland. Maar de economische ontwikkeling speelt ook een rol. “Als de economie slecht gaat, hebben we het gemakkelijker  om kandidaten te vinden”, zei de 56-jarige. Vandaag de dag hebben werkgevers voor een afgestudeerde stagiair met goede kwalificaties aanbiedingen die de Garde niet kan evenaren.

De zogenaamde “Generatie Z” , geboren tussen 1995 en 2010 hebben ook andere waarden en ideeën, zegt Messmer. Het gaat erom dat de balans tussen werk en vrije tijdheden-ten-dage zeer belangrijk is. “Militaire organisaties en wij verliezen dan onze aantrekkingskracht.”

Niet alleen jonge mannen met een affiniteit voor het leger worden gezocht voor de Zwitserse Garde, ze moeten ook actief deelnemen aan het kerkelijk leven. “We leven ons geloof en gaan elke zondag naar de H. Mis. Iedereen is erbij betrokken, daar valt niet over te discussiëren, “zegt Messmer.

Wij zoeken bewakers met een “redelijke mix”. Niet ideaal in deze zin zijn “religieuze fanaten”. “Wij zijn geen seminarie”, zegt Messmer. “Onze missie is niet de verkondiging van het geloof.” Oók “vechtmachines” hebben geen plaats in de garde “, mensen die vanuit elke positie kunnen schieten, maar geen idee hebben van de rest van de wereld.”

“De hele wereld komt naar Rome. Als bewaker kan ik deelnemen aan bijzondere evenementen, dat zal later nooit meer meemaken, “zegt Messmer, die van 1982 tot 1984 bij de garde zat van het Vaticaan. Voor hem is de Zwitserse Garde ‘een van de beste leerscholen voor het leven’.

De Zwitserse Garde is de militaire beschermingsmacht van de pausen. De hoofdtaak van de gardisten met een sterkte van 110 man is om te waken over de veiligheid van de paus en de verblijfplaats van de katholieke kerkleider. Bovendien vergezellen wachters de paus tijdens reizen, controleren zij de toegangen tot het Vaticaan en oefenen zij orde- en erediensten uit.

Alleen 19- tot 30-jarige Rooms-Katholieken met Zwitsers staatsburgerschap kunnen zich aanmelden voor toegang tot de garde. Een andere vereiste is de succesvolle voltooiing van een rekruteringsschool in het Zwitserse leger.

Bron: SRG Foto: Pixabay-Waldo Miguez

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*