Stoffelijke resten 215 internaatkinderen gevonden

Premier Trudeau: „Dit breekt mijn hart“

 

Zaterdag 29 mei 2021 08:03 – Bron: ADN/A.Springer Foto : Publiek domein
 -Ottawa- Op het terrein van een voormalig internaat zijn de stoffelijke resten van 215 Indianen-kinderen gevonden. Rosanne Casimir, Voorzitster van de Indianen-groep Tk’emlups te Secwepemc, zegt, dat de stoffelijke resten tijdens radar-onderzoek van het perceel, vlakbij de stad Kamloops in West-Canada, werden aangetroffen.

Volgens Casimir gaat het om niet geregistreerde sterfgevallen. Sommige kinderen waren slechts drie jaar oud. Op de plaats delict stond tussen 1890 en 1977 de Residential School, een Katholiek internaat, waarvan er vele in Canada bestonden. Kinderen van Canadese Indianen die hoorden tot wezen of probleemkinderen werden hier gedwongen ondergebracht.

“Dit nieuws breekt mijn hart”, deelde Premier Justin Trudeau gisteren via Twitter mee. „Het is een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamende tijd in de geschiedenis van ons land.“ Trudeau bood de Indiaanse bevolking van Canada zijn excuses aan voor de lakse manier van opheldering en uitbetaling van schadeclaims in dit soort zaken.

Ook de Canadese Minister voor betrekkingen met de oerinwoners, Carolyn Bennett, reageerde geschokt. Het Katholieke internaat werd iets meer dan 100 jaar geleden gesticht om Indianenkinderen onder dwang te integreren in een westerse samenleving van Europese migranten.

Forensisch experts

De dood van de kinderen werd door de toenmalige internaatleiding administratief niet bijgehouden, ondanks het feit dat talloze medewerkers en inwoners er van wisten. Hoe de kinderen om het leven kwamen is nog onduidelijk en wordt nu onderzocht. De gemeente wil nu met forensisch experts en plaatselijke musea een groot onderzoek opstarten. De regering heeft aangegeven hoogste prioriteit aan het onderzoek te willen geven, opdat reeds medio juni een eerste verslag beschikbaar is.

Het voormalig internaat, dat door de Katholieke Kerk, in opdracht van de Canadese regering, werd geëxploiteerd, was een van 139 van dergelijke internaten, welke aan het eind van de 19e eeuw in Canada werden gesticht. Het werd 1890 in gebruik genomen en had in de jaren 50 van de vorige eeuw ongeveer 500 scholieren. In 1969 werd het internaat gesloten.

Volgens de Indianengemeenschap in de regio beklaagde de schoolleiding in Kamloops zich al in 1910 over het feit dat de regering onvoldoende geld ter beschikking stelde, om „de scholieren voldoende te voeden“.

 

Slachtoffers van een ‘culturele genocide’

 

In Canada werden vanaf 1874 rond 150 000 kinderen van Indianen (Mesticen en Inuit) van hun families en hun cultuur gescheiden en onder dwang in Kerkelijke internaten geplaatst, om hen zo, onder dwang, een heropvoeding te geven in lijn met de blanke samenleving. Het grootste deel van hen werden in de internaten mishandeld en of sexueel misbruikt. Van 3200 kinderen en jongeren is bekend dat zij stierven in de internaten, de meesten aan tuberculose.

Veel gemeenschappen van Indianen beschuldigen de internaten dat zij een stempel hebben gedrukt op hele generaties, die vandaag de dag als volwassenen kampen met grote sociale problemen zoals alcoholisme, huiselijk geweld en een bovengemiddeld aantal zelfdodingen. De regering in Ottawa bood de overlevenden van de internaten in 2008 officieel haar excuses aan. Zij zijn slachtoffer van een ‘culturele genocide’, stelde een onderzoekscommissie in 2015 vast.

De Duits/Franse omroep ARTE, maakte over het ‘internatendrama’ een documentaire, deze kunt U hieronder bekijken tot 11 juni a.s. Klik hier om de uitzending te bekijken tot 11 juni 2021

Geef een reactie op dit artikel