Werkloosheid explodeert

Leestijd: < 1 minuut -‘s-Gravenhage- (ADN/BNR) Het is 1 oktober, start van de Rozenkransmaand, maar ook de start van een stormloop op de Sociale diensten in ons land. Want voor velen die tijdens de eerste Coronagolf werkloos werden, loopt nu de WW af. Voor een vervolguitkering zijn zij voortaan aangewezen op de gemeente.

In heel nederland hebben gemeenten al extra personeel aangenomen om deze massale uitstroom bij de UWV op te vangen en van een bijstandsuitkering te voorzien. De economie kromp in het 2e kwartaal met 8,5 procent.

 

Alsof dat nog niet genoeg is, hebben uitgerekend nu, naast het MKB in de eerste golf, de grotere werkgevers besloten personeel in grote aantallen voor de deur te zetten. Concerns van naam-en-faam zoals Tata (het vroegere Hoogovens); Shell, KLM, Bam-bouw, KPN en nog een hele rij grote werkgevers hebben de ontslagbrieven inmiddels gepost. Op dit moment telt ons land 426.000 geregistreerde werklozen, dat is in werkelijkheid veel hoger, omdat mensen met een uitkering die vrijwilligerswerk of mantelzorg doen, niet meetellen in de statistieken.

10.000 Coronadoden

Vanmiddag om 12:00 uur zal het CBS de nieuwste faillisementscijfers bekend maken. Inmiddels heeft datzelfde CBS bekend gemaakt dat het aantal Coronadoden in de eerste golf, jl. maart, inmiddels op 10.000 staat. Het onderzoek is gebaseerd op doodsverklaringen door Nederlandse huisartsen. Van alle Coronadoden was 60 procent chronisch ziek, op leeftijd of had een geestelijke of lichamelijke beperking. De cijfers hebben betrekking op de periode maart tot en met juni 2020.

Toeval of niet, het is de hoogste tijd om de Rozenkrans ter hand te nemen, vandaag 1 oktober start, zoals ieder jaar, de Rozenkransmaand, bid die, of ga naar Uw Parochiekerk. Waar gebed opstijgt daalt zegen neer.