Zaterdag Open dag Theologisch Instituut Rolduc

Leestijd: < 1 minuut
Woensdag 15 februari 2023 – 17:00 uur – Bron: Redactie Kerk/Bisdom – Beeld: Bisdom
  -Roermond- Theologie studeren is niet alleen weggelegd voor Priesterstudenten, maar ook voor mannen én vrouwen die op een andere manier dienstbaar willen zijn in de Kerk. 

Als Diaken bijvoorbeeld of als Pastoraal werker, geestelijk verzorger of catecheet. Het Bisdom Roermond kent een eigen opleiding voor deze ambten en functies: het Theologisch Instituut Rolduc. Dit is een weekendopleiding, waar op HBO-niveau les wordt gegeven in theologie, filosofie en andere gerelateerde vakken. Het nieuwe studiejaar start in september. Er zijn mogelijkheden om de volledige opleiding te volgen of losse modules.

Komende zaterdag 18 februari houdt het Theologisch Instituut een open dag. Belangstellenden kunnen een proefcollege volgen en krijgen informatie over de opleiding en beroepsmogelijkheden. Ook is er een gebedsviering en een gezamenlijke maaltijd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij rector Lambert Hendriks: rector@rolduc.nl