2 oktober Mariaprocessie van Leeuwarden

Leestijd: 2 minuten
Vrijdag 23 september 2022 – 06:23 – Bron: Bisdom- Beeld: Ben Bender
 –Groningen/Ljouwert-  DV zondag 2 oktober a.s. zal te Leeuwarden voor de vierde maal de processie plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden: een eeuwenoud genadebeeld van Maria, waaraan bijzondere gebedsverhoringen worden toegeschreven. De sporen van dit beeld en Mariadevotie gaan terug tot het begin van de 16e eeuw. Toen had dit Mariabeeld een centrale plaats in de vroegere St. Vituskerk van Oldehove, ooit de kathedraal van het bisdom Leeuwarden. Daarvan is enkel nog de toren – de huidige Oldehove – overgebleven.

De Mariaprocessie of ommegang is bij goed weer door de binnenstad van Leeuwarden/Ljouwert. Aanvang van de ommegang is om 15.15 uur bij de St. Bonifatiuskerk en eindigt in de St. Dominicuskerk. De Mariaprocessie trekt langs plaatsen in Leeuwarden waar eens de oude Rooms-Katholieke schuilkerken stonden, alsmede de Oldehove als overgebleven toren van de vroegere St. Vitus kathedraal die op deze plek in de binnenstad stond. Bij het passeren van een kerk op de route van de Mariaprocessie worden de klokken geluid. Ook de zware klokken van de Oldehove als voormalige kathedraaltoren. Op het plein voor de Oldehove wordt het aloude lied “Maria roem der trouwe stad” gezongen.

Deelnemers naan de processie zijn de leden van het kapittel van de St. Vitusparochie en andere Katholieke pastores, misdienaars, vaandeldragers en parochiële kerkkoren. Dit jaar zal voor het eerst Gruno’s Postharmonie uit Groningen de Leeuwarder ommegang opluisteren met specifieke processiemarsen. Mogelijk verlenen ook de korpsen ‘Ons Genoegen’ uit Marsum en ‘Euterpe’ uit Beetsterzwaag, evenals voorgaande jaren, hun medewerking. Aansluitend aan de binnenstadprocessie wordt in de St. Dominicuskerk het Maria lof (= Mariaviering) gehouden waarin de bisschop van Groningen-Leeuwarden Mgr. Ron van den Hout, voorgaat als hoofdcelebrant.

Een voorproefje van de Leeuwarder ommegang treft U aan in onderstaande video, het betreft hier de ommegang van 2016.