2,4 miljoen kiezers mogen op 17 maart per post stemmen

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 02 maart 2021-00:27- Bron: CBS/Dick ter Steege- Foto Publiek Domein
 -Heerlen- Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen kiesgerechtigde 70-plussers per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Op 17 maart 2021 mogen 810 duizend jongeren voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen. In totaal zijn naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Inwoners van Nederland die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen hun stem uitbrengen. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen stemmen, maar die blijven in dit artikel buiten beschouwing.

810 duizend jongeren voor het eerst

Sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 zijn ruim 883 duizend jongeren 18 jaar geworden. Circa 810 duizend van hen mogen voor het eerst voor een Tweede Kamerverkiezing een vakje rood kleuren. De overige bijna 73 duizend (8,3 procent) zijn niet kiesgerechtigd, omdat zij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.

 

18 procent kiesgerechtigden 70-plus

Als een van de maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen, mogen kiesgerechtigden die op de verkiezingsdag 70 jaar of ouder zijn dit jaar per post stemmen. Dit zijn bijna 2,42 miljoen mensen, ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden. Van de 2,45 miljoen 70-plussers heeft 1,5 procent geen Nederlandse nationaliteit. In de gemeenten Utrecht en Urk is iets minder dan 10 procent van de stemgerechtigden een 70-plusser. De Noord-Hollandse gemeente Laren telt met 32 procent relatief de meeste 70-plussers.

Ruim de helft eerste generatie kiesgerechtigd

Bijna 93 procent van de inwoners van Nederland vanaf 18 jaar is kiesgerechtigd: zij hebben de Nederlandse nationaliteit. Van alle inwoners met een migratieachtergrond is 70 procent kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen omdat zij over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Onder mensen met een eerstegeneratiemigratieachtergrond, mensen die in het buitenland geboren zijn, is dat bijna 54 procent (1,15 miljoen mensen). Bij de tweede generatie, in Nederland geboren en van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is, is 98 procent stemgerechtigd.

Uitgangspunten schatting kiesgerechtigden

Het uitgangspunt voor de schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 17 maart 2021 is de bevolking op 1 januari 2021. In de periode tot de verkiezingen verandert de kiesgerechtigde bevolking licht. In de periode tussen 1 januari 2021 en 17 maart 2021 worden bijvoorbeeld naar schatting 44 duizend 17-jarigen stemgerechtigd. Tegelijkertijd zullen er in de zelfde periode naar schatting 40 duizend mensen overlijden. Dit is niet meegenomen in de schatting van de kiesgerechtigde bevolking. Er zal ook buitenlandse migratie plaatsvinden en mensen kunnen in de tussentijd de Nederlandse nationaliteit aannemen.