Ontslag Kardinaal Robert Sarah door Paus aanvaard

Leestijd: 3 minuten

 

Maandag 22 februari 2021-08:43- Bron: Redactie kerk/KNA/- Foto François-Régis Salefran
  -Vaticaanstad- Paus Franciscus heeft zaterdag het ontslag van Kardinaal Robert Sarah als Prefect van de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten aanvaard.

Sarah, vierde in juni 2020 zijn 75e verjaardag, hij was de dienstoudste Afrikaanse Prelaat in het Vaticaan en werd in november 2014 door Paus Franciscus tot eerste man benoemd voor de Liturgie.

Voordien was hij voorzitter van de Pauselijke raad Cor Unum en secretaris van de Congregatie voor de Evangelisering van de Volkeren.

De Kardinaal uit Guinee heeft een groot aantal boeken geschreven die veel gelezen worden in de Katholieke wereld: ‘God of niets’ (2015), ‘The power of silence’ (2016) en ‘The day is far advanced’ (2019).

Sarah verklaarde in een tweet van 20 februari dat Paus Franciscus zijn ontslag accepteerde op zijn 75ste verjaardag. “Ik ben in de handen van God. De enige rots is Christus. Wij zullen elkaar binnenkort ontmoeten in Rome en elders”, schreef hij op Twitter.

 

Tijdens zijn ambtstijd maakte Kardinaal Sarah naam omdat hij openhartig was over de Kerk en de wereld, zijn kritiek op, met name Paus Franciscus’ beleid, stak hij dan ook niet ‘onder stoelen of banken’.

In 2016 moedigde hij Priesters aan om de Heilige Mis ‘ad orientem’ te vieren, dat wil zeggen met de mensen naar God gericht. Na een enorme opwinding in kerkelijke kringen over dit idee, verklaarde een woordvoerder van het Vaticaan dat de uitspraak “verkeerd geïnterpreteerd” was.

Tijdens de eerste synode over het gezin in 2014 verzette Kardinaal Sarah zich hevig tegen wat hij media-inspanningen noemde om “er bij de kerk op aan te dringen haar doctrine te veranderen” inzake homoseksuele partnerschappen.

Op de familiesynode van 2015 zei hij dat bedreigingen voor instelling als huwelijk en het gezin hetzelfde zijn als “wat nazi-fascisme en communisme waren in de 20e eeuw, het zijn nu westerse ideologieën inzake homoseksualiteit, abortus en islamitisch fanatisme.”

Papabile

Kardinaal Sarah werd tijdens het Conclaaf van 2013, waar Paus Franciscus werd gekozen, als papabile genoemd, dus een serieuze kandidaat voor het ambt van Paus.

Geboren in 1945 in Frans-Guinea, werd Sarah in 1969 tot Priester van de Diocese Conakry gewijd, nadat hij had gestudeerd in Ivoorkust, Guinea, Frankrijk, Senegal, Rome en Jeruzalem. Sarah werd in 1979, op 34 jarige leeftijd, tot Aartsbisschop van Conakry benoemd, een ambt, dat hij tot 2001 vervult, óók tijdens de dictatuur van  Ahmed Sékou Touré. Robert Sarah werd voor zijn verzet tegen Sékou Touré’s Marxistische dictatuur geprezen voor het feit dat hij de eenheid van de Kerk als onafhankelijk instituut in stand wist te houden, terwijl tal van Katholieke geestelijken en leken door het regime vervolgd werden.

In 2001 haalde Paus Johannes Paulus II Sarah naar het Vaticaan: hij benoemde hem tot secretaris van de Congregatie voor de Evangelisering van de Volkeren.

In oktober 2010 werd hij benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum, en een maand later werd hij tot Kardinaal gecreëerd. In 2014 werd hij benoemd tot Prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Tijdens de coronavirus-pandemie in april 2020 zei Sarah in een interview met het Franse tijdschrift “Valeurs actuelles” dat de zieken en stervenden de sacramentele hulp van een Priester niet mag worden ontzegd. Hij zei: “Priesters moeten er alles aan doen om dicht bij de gelovigen te zijn. Ze moeten alles doen wat in hun vermogen ligt om de stervenden in hun laatste uur nabij te zijn zonder het werk van verzorgers en burgerlijke autoriteiten te verstoren.” ‘Maar niemand’, vervolgde hij, ‘heeft het recht om een ​​zieke of stervende persoon de geestelijke hulp van een Priester te onthouden. Dat is een absoluut en onafneembaar recht.’

In mei 2020 hield Sarah vol dat hij ten onrechte als een van de ondertekenaars werd gezien van een controversiële open brief waarin hij zou hebben beweerd dat populistische krachten de pandemie zouden kunnen uitbuiten om ​​”één wereldregering” te vestigen.

Eveneens in 2020 publiceerde Sarah een boek waarin het fundamentele belang van het Priestercelibaat wordt verdedigd. Het boek met als titel: Vanuit de diepten van onze harten: priesterschap, celibaat en de crisis van de katholieke Kerk bevat ook een hoofdstuk dat is geschreven door emeritus-paus Benedictus XVI. Ophef ontstond toen Benedictus en Sarah gezamenlijk als auteurs van het boek werden gepresenteerd. Het boek leek kritisch te zijn naar het beleid van Paus Franciscus die eind 2019 van de Synode van Bisschoppen in het Amazonegebied de aanbeveling had gekregen oudere gehuwde mannen tot het Priesterschap toe te laten om het tekort aan Priesters het hoofd te bieden. Franciscus verleende geen goedkeuring aan het ten uitvoer brengen van dit voorstel. Zie ook onderstaande video>

Het was niet de eerste aanvaring die, de altijd zeer diplomatieke, Sarah had met Franciscus. Het feit dat de Paus zo snel accoord gaat met het ingediende ontslag is dan ook veelzeggend.