Aartsbisdom: Vooraankondiging versoepeling Coronamaatregelen

Leestijd: < 1 minuut

-UTRECHT- (ADN) Kardinaal Eijk heeft op 8 mei een brief gestuurd aan de leden van de Parochiebesturen en de leden van de Pastorale teams in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief meldt hij dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen – gegeven de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart en de daarin vervatte voorwaarden – vanaf 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de Parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Klik H I E R om gratis verder te lezen.