Abt Denis Hendrickx verliest drie broeders in één week

Leestijd: 2 minuten
Woensdag 5 april 2023 – 17:05 uur – Bron: Redactie Kerk/Brabants Dagblad/Abdij – Beeld: Monumentenzorg-Publiek domein

-Heeswijk Dinther- De Abt van Berne heeft door drie sterfgevallen binnen ruim een week het aantal Broeders zien teruggelopen naar twaalf.

De Abt heeft het druk, heel druk. Over een jaar wordt hij 75 en dan zit zijn ambtstermijn er op. Maar dat is niet eens zijn grootste zorg. Terwijl iedereen het tijdperk Covid achter zich heeft gelaten, is Hendrickx getroffen door waarschijnlijk long-covid. De Abt is moe, voelt zich niet fit en dan ook nog eens het verlies van drie medebroeders in ongeveer één week tijd.

Broeders

De overleden broeders waren al behoorlijk op leeftijd, allemaal rond of over de 90, maar dat maakt het verlies niet minder pijnlijk, zeker als daar nauwelijks tot geen aanwas tegenover staat. Als hoofd van een Abdij zijn er dan ook nog de zorgen over de toekomst, het valt niet mee een Abdij ‘overeind’ te houden met steeds minder mensen, aanwas en inkomsten en snel stijgende kosten.

Twaalf Norbertijnen

Twaalf Norbertijnen zijn er nu nog in de oudste Abdij van Noord-Brabant. Toch sombert de Abt niet. Hij wil het over een andere boeg gooien. Mannen die, al-dan-niet- celibatair willen leven in een Klooster, maar zonder alle strenge regels kunnen er straks terecht.

“Wij zoeken naar nieuwe vormen van mensen die zich aan ons willen verbinden. Die bijvoorbeeld deelnemen aan bepaalde onderdelen van ons Kloosterleven. Daar is absoluut belangstelling voor, het wordt een geleidelijke transformatie,” zegt hij in BD.

Om dat te verwezenlijken zal Abdij Berne achter de Abdijwinkel 25 wooneenheden realiseren, speciaal bedoeld voor starters en senioren die een eigen onderkomen willen. Hoewel er nog geen bouwvergunning is afgegeven, krijgen de plannen steeds meer vorm. “Hoe dan ook willen wij een rol spelen om de woningnood in Nederland te lenigen. Wij hopen nadrukkelijk ook dat er veel mensen komen te wonen die onze manier van leven waarderen en soms zelf ook in die geest willen leven,” aldus de Abt tegenover BD.

Onderhoud

Het grote complex met Kerkgebouw is duur in onderhoud en is een monument. Dat betekent dat er geen zonnepanelen op de daken mogen en isoleren van het gebouw is een uiterst kostbare aangelegenheid, vanwege de regels van Monumentenzorg. De kosten voor het stoken zijn bijna zeven maal over de kop gegaan, na de prijsstijgingen voor energie.

De Norbertijnen van de Abdij van Berne hebben de provincie gevraagd mee te denken over de toekomst van de Abdij. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, reserveert de provincie Noord-Brabant een bedrag van 1,8 miljoen euro. De herontwikkeling van de Abdij gaat de komende dertig jaar in fasen gerealiseerd worden.

Zodra de gemeente de benodigde vergunningen afgeeft kan de (ver)bouw starten. Wie in een Klooster wil wonen zonder alle verplichtingen die de Kerk stelt, kan straks hier terecht als Kloosterling ‘op proef’. Wie de smaak te pakken krijgt, kan dan altijd nog intreden.