Afscheidswoord Mgr. Punt

Leestijd: < 1 minuut

-HAARLEM- (RED) Op 1 juni heeft de ‘wisseling van de wacht’ plaats­ge­von­den in een prachtige live­stream-vie­ring vanuit de Ka­the­draal. Mgr. Johannes Hendriks is be­gon­nen als nieuwe Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, en Mgr. Jozef Punt heeft afscheid geno­men. Het receptie­mo­ment is, zoals eer­der aan­ge­kon­digd, vanwege corona, uit­ge­steld tot de nieuw­jaars­re­cep­tie in januari.

Aan het begin van de vie­ring heeft Mgr. Punt een woord van afscheid, dank en over­dracht uit­ge­spro­ken, dat U H I E R  na kunt lezen.