Al duizenden geslachtsveranderingen in Spanje

Leestijd: 2 minuten

Donderdag 4 april 2024 ~ 13:59 uur ~ Bron: Redactie Wereld/20Minutos ~ Beeld:

-Madrid De afgelopen jaren heeft Spanje opmerkelijke veranderingen doorgemaakt in de wetgeving met betrekking tot geslachtsregistratie en gendererkenning. Met de recent aangenomen “Ley Trans” of Transgenderwet, heeft het land een belangrijke stap gezet op het gebied van transgender rechten. Deze nieuwe wet heeft geleid tot een aanzienlijke toename van mensen die hun wettelijk geslacht hebben laten wijzigen in het Registro Civil (Burgerlijke Stand).

Spanje heeft veel versoepelingen doorgevoerd op het gebied van de rechten van transgender personen. Vroeger moesten mensen met veel regels en voorwaarden rekening houden als ze hun geslacht officieel wilden veranderen. Zo moesten zij eerst aantonen dat zij genderdysforie hadden, een gevoel dat hun biologische geslacht niet overeenkomt met hun genderidentiteit. Ook was het verplicht om minstens twee jaar hormonen te gebruiken. Dit proces kostte veel tijd en energie en was gebaseerd op achterhaalde ideeën over gender.

Nieuwe wet

Met de nieuwe Transgenderwet, welke in februari 2023 door het Congres van Afgevaardigden werd goedgekeurd, wordt de vrije gender zelfbeschikking erkend en gefaciliteerd. Vanaf 16 jaar kunnen mensen nu hun wettelijk geslacht aanpassen met slechts één verklaring, zonder verdere vereisten of medische rapporten.

Sinds de inwerkingtreding van de Transgenderwet is er een aanzienlijke toename van het aantal wettelijke geslachtswijzigingen in Spanje. Volgens gegevens van de krant 20minutos werden in 2023 maar liefst 5139 wijzigingen geregistreerd, waarvan 61,5% van man naar vrouw was. Deze cijfers vertegenwoordigen een bijna verviervoudiging van het aantal wijzigingen in vergelijking met 2022, toen er 1336 wijzigingen plaatsvonden.

Er zijn meer mensen die veranderen van geslacht omdat het nu veel eenvoudiger is om dat te doen en omdat de samenleving dit accepteert. Er zijn nog wel problemen, zoals discriminatie, onder andere bij delen van de Rooms-katholieke kerk, maar de Spanjaarden begrijpen en accepteren transgender personen steeds meer. Ook in de kerk groeit de acceptatie, al gaat het daar iets trager.

Deze verandering in mentaliteit heeft bijgedragen aan de groeiende zichtbaarheid en inclusie van transgender personen in verschillende sectoren van de samenleving, zoals onderwijs, gezondheidszorg en media. Bovendien hebben activisten en organisaties onvermoeibaar geijverd voor gelijke rechten en respect voor genderdiversiteit.

Hoewel de Transgenderwet breed werd gesteund door mensenrechtenorganisaties en activisten, was er ook kritiek van conservatieve groepen die bezorgd waren over eventuele misbruiken of gevolgen voor de rechten van vrouwen en kinderen. Deze debatten weerspiegelen de complexiteit van het onderwerp en de noodzaak van voortdurende dialoog en educatie.

Desalniettemin heeft de wet een krachtig precedent geschapen voor andere landen om te volgen. Verschillende Europese landen overwegen soortgelijke wetgeving, en de Spaanse ervaring kan als voorbeeld dienen voor het waarborgen van gendergelijkheid en inclusiviteit.