België: Bezoek Mis op zondag met 40% gedaald sinds 2017

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 23 november 2023 -10:52 uur – Bron: Redactie Kerk/Bisdom Brussel/R. Wetters – Beeld: MariaBode

 -Brussel-  Het geloof in God zijn de Belgen niet kwijt, maar als het om het instituut Kerk gaat slaat de houding om, en wel dramatisch. Het Kerkbezoek is vergeleken met de situatie vóór de Covid-pandemie fors afgenomen.

Hoewel het aantal zondagsmisbezoeken in 2022 bescheiden is gestegen nadat de beperkingen waren opgeheven, is het nog steeds 40% lager dan in 2017, blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Belgische Bisschoppenconferentie. Ook het aantal dopen, vormsels en huwelijken is duidelijk achteruitgegaan, zij het in mindere mate dan verwacht.

Corona

Zowel in 2020 als in 2021 hebben de beperkende coronaregels op de toegang tot parochies de cijfers aanzienlijk veranderd. Toen de pandemie eindigde, keerde België terug naar een zekere normaliteit, maar er is een duidelijk structureel verlies. Tussen 2021 en 2022 is het aantal dopen met 17% gestegen, terwijl het aantal aanwezigen bij de Kerstvieringen met 18% is toegenomen. Het aantal huwelijken op zijn beurt steeg van jaar tot jaar en het aantal eerste Communies en Vormsels daalde lichtjes.

Maar het is van belang de stijgingspecentages te duiden. De stijgingen zijn niet blijvend. Vooral de grote stijging van het aantal huwelijken hangt samen met het uitstellen van huwelijken door veel paren tijdens corona. In 2023 wordt een terugkeer naar normaal verwacht.

Wanneer men de cijfers van 2022 vergelijkt met die van 2017 dan zijn de cijfers alarmerend. In zes jaar tijd heeft de Kerk 915 Diocesane Priesters verloren en in 2022 trok de reguliere H. Mis op zondag 113.000 minder mensen dan in 2017!

Toch blijft het aantal mensen dat zichzelf Rooms-Katholiek verklaart relatief stabiel. Wel nam het aantal parochies af, maar in beperkte mate. Lees verder onder de afbeelding>

Bedevaartsoord Banneux ( Beeld EMB)

 

Bedevaarten

Ook een positieve ontwikkeling is dat men kan wijzen op een heropleving van het aantal bedevaarten vorig jaar. De vier grote Mariaheiligdommen van België – Banneux, Beauraing, Oostakker en Scherpenheuvel – verwelkomden in 2022 in totaal 1,27 miljoen bezoekers. Banneux verwelkomde 220.000 pelgrims, Beauraing 200.000, Oostakker 250.000 en Scherpenheuvel 600.000.

Het aantal uitschrijvingen daalde in 2022 flink, na het herstel van het jaar ervoor. In 2021 waren dat er 5.237 en in 2022 1.270 (-75%). Thans is er na de 4-delige TV-docu ‘Godvergeten’ (over seksueel misbruik in de Kerk red.) wel weer een stijging waarneembaar in het aantal uitschrijvingen. Wanneer een Rooms-Katholiek vraagt ​​om de Kerk in België te verlaten, wordt het verzoek in de kantlijn van het doopregister genoteerd.