België: Eén uur Godsdienst schrappen en vervangen

Leestijd: 2 minuten -BRUSSEL- (ADN) De politieke partijen N-VA en Open Vld willen één uur Godsdienstonderricht schrappen en vervangen. Het aantal uren Godsdienst in het secundair onderwijs halveren vinden veel Belgen geen goed idee.

De Brusselse samenleving heeft een grote nood aan dialoog. Dat ervaar ik als leraar Godsdienst aan een Katholieke middelbare school in Anderlecht, aan de rand van Molenbeek, met een leerlingenpopulatie die voor driekwart moslim is zegt mevrouw Siongers (Universiteit Gent). Zij schreef acht jaar geleden al in haar onderzoek ‘Jong in Brussel’ dat de Brusselse jeugd zich steeds meer in kleine groepen splits, waarbij het ‘tegen de ander zijn’ een manier is om de eigen identiteit te versterken. Dat de situatie sindsdien niet is verbeterd, hebben wij van dichtbij kunnen zien gebeuren, aangezien een school een weerspiegeling is van de maatschappij. Wij hebben waargenomen hoe onze leerlingen onderhevig zijn aan de invloeden van een radicaliserende versie van de islam, waarbij sommigen van hen ons verbaasden door hun sympathie voor IS te uiten.

Een ‘neutrale’ houding is hierbij absoluut onvoldoende. Hier raak je de kiem van een maatschappelijke kwestie die ook in de kiem moet worden aangepakt, niet pas wanneer het te laat is. Als school hebben wij hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je met deze leerlingen in gesprek moet gaan en juist wél met hen moet spreken over hun Godsdienst. Een ‘neutrale’ houding is hierbij absoluut onvoldoende.

In onze school hebben dit soort gesprekken in de klas geleid tot het Erasmus+-project ‘Ambassadeurs van de dialoog’, waarbij tien Christen- en tien moslimleerlingen van onze school met een groep van dezelfde samenstelling van de Haifa Carmel Hogeschool samen een week door Israël en de Palestijnse gebieden reisden, en enkele maanden later in Brussel en andere Belgische steden. Deze levenservaring heeft vooroordelen en stereotypen afgebroken, hetgeen in de hele school heeft doorgewerkt. Op zo’n vijfentwintig plaatsen in Vlaanderen zijn de deelnemers aan het project op verzoek over hun ervaring gaan vertellen. Zij brachten een doorleefde boodschap van respect en broederlijkheid.

De enige plaats in een school waar deze dialoog kan plaatsvinden zijn de Godsdienstlessen. Dat dit kan worden opgevangen door het meer neutrale vak LEF is een illusie. Een dialoog op gang brengen is niet mogelijk op een ‘neutrale manier’, het vraagt dat je je eigen engagement ter sprake brengt. Het aantal godsdienstlessen halveren is daarom maatschappelijk onverantwoord.

De dialoog met de islam is voor onze Belgische samenleving een van de grote uitdagingen, zoals voor heel Europa. In deze dialoog is de Godsdienstige dimensie essentieel. De grote verschillen tussen de islam en de westerse wereld zijn niet alleen cultureel, maar hebben hun fundament in de Godsdienst. Daarom moet al op het niveau van de jongeren in de dialoog ook de godsdienstige dimensie ter sprake komen. Wanneer wij dit overslaan zullen wij nooit tot een evenwichtige maatschappelijke situatie komen. Ik hoop dat de onderhandelaars bij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zich dit realiseren.