Bidden..? Dan eerst handen wassen !

Leestijd: 3 minuten

Ook bij bescherming tegen infecties geldt de regel van de Heilige Ignatius von Loyola

-EMMEN- (ADN) De berichtgeving en de beelden met betrekking tot het Coronavirus komen doorlopend en in steeds groter getale tot ons. Wat eerst ver weg leek, in Korea en China, staat nu al aan de Nederlandse grens. Onze buurlanden hebben de eerste infectiegevallen al genoteerd, het is een kwestie van dagen en óók in ons land zal Corona worden vastgesteld.

Een bijzonder beeldfragment ging de hele wereld over: Christenen op de Filippijnen houden elkaars hand vast tijdens het gebed en dragen wegwerp-mondkapjes. Helaas tonen deze beelden precies wat men juist niet moet doen, gezondheidsexperts van het Robert-Koch-Instituut (RKI) adviseren: Het is beter geen mondkapje of masker te dragen en geen handcontact.

Het nieuwe Coronavirus wordt volgens medici doorgegeven zoals andere virussen in deze categorie: ‘primair voornamelijk via afscheidingen door de luchtwegen” – dat wil zeggen via speeksel, niezen en hoesten’.

Ademmasker hoeven alleen zij te dragen die infectiesymptomen hebben, om zo anderen tegen hen te beschermen. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) zegt dat maskers en mondkapjes een verkeerd gevoel van bescherming geven. Bovendien zijn wegwerp-mondkapjes na ongeveer 20 minuten nat door eigen ademvocht en dan pas een écht risico om het virus op te lopen.

Weest voorzichtig bij Communie en Vredesgroet

Het meest probate middel is afstand houden: Wereldwijd wordt vanuit de Diocesen geadviseerd, in de Mis het handen schudden bij de Vredesgroet en elkaars handen vasthouden tijdens het bidden achterwege te laten.

De overdracht van lichaamsvloeistoffen dient men te vermijden. Het drinken uit de Kelk en de mondcommunie is af te raden. Het Duitse Bisdom Rottenburg-Stuttgart herinnert aan de ‘Geestelijke Communie’, waarbij de gelovige, die de Communie niet ontvangen kan of wil, zich tijdens de Communie-uitreiking ‘in gebed op bijzondere wijze met Jezus Christus verbonden weet’. Steeds meer Kerken verwijderen ook het Wijwater uit de Kerk. In Azië ging men zelfs zo ver dat in de biechtstoel het tralieraamwerk tussen Priester en biechteling werd afgedekt.

Aanbevelingen voor de H. Mis

  • Géén Kelk- en mondcommunie
  • Wijwater uit open wijwaterbakken niet gebruiken
  • Géén handcontact bij Vredeswens en Onze Vader

In het dagelijks leven is het devies om op een juiste manier te hoesten, niesen en handen te wassen. Nooit de hand voor de mond houden, in plaats daarvan hoest men in een zakdoek of op de elleboog, een zakdoek na gebruik direct weggooien. Zo kan men overdracht via de handen vermijden.

Omdat ziektekiemen ook via de handen overdragen worden, is regelmatig grondig handen wassen zeer belangrijk, als het kan met desinfecterende zeep. Het handen wassen moet tenminste 20 seconden duren. Als vuistregel geldt: 20 seconden staan gelijk aan het bidden van twee of drie Wees-gegroetjes. Aansluitend moeten de handen goed afgedroogd worden, omdat ziektekiemen graag vertoeven in vochtige en warme omgevingen.

Waar veel mensen samenkomen, dient men streng te zijn als het om hygiëne gaat: Het RKI adviseert bij Misvieringen of vergaderingen regelmatige reiniging van tafels, stoelen en sanitaire inrichtingen alsook voor een goede beluchting en luchtverversing zorg te dragen. Wie symptomen van verkoudheid heeft blijft liever thuis.

Aanbevelingen voor het dagelijks leven

Goed hoesten en niesen: Liefst in een zakdoek

  • Grondig handen wassen: 20 seconden (2 a 3 keer een Wees gegroet), liefst met zeep wassen en goed afdrogen
  • Ruimten goed reinigen en luchten, houd afstand van de medemens

Bidden voor helpers en zieken

Ook bij bescherming tegen infecties geldt de regel van de Heilige Ignatius von Loyola: “Handel zodanig, alsof alles van jou afhangt, maar wel met de wetenschap, dat in werkelijkheid alles van God afhangt.”

Een goed Christen weet nu waar hij of zij zich aan dient te houden en hoe te handelen, alleen zo kan een verdere verspreiding van het Coronavirus en andere (aanverwante) ziekten worden gestopt. De verbondenheid in gebed is natuurlijk uiterst belangrijk: Juist de Christenen in gebieden, waar Misvieringen worden afgezegd, worden opgeroepen te bidden en zo tevens artsen, verpleegkundigen en andere helpers biddend te ondersteunen.

Een mogelijkheid tot gebed is om de Filippijnse Christenen in hun gebed te steunen. De Bisschoppenconferentie van de Filippijnen heeft daarvoor een gebed samengesteld, dat door alle gelovigen gebeden kan worden.

Gebed van de Filippijnse Bisschoppenconferentie

God onze vader,
we komen naar U toe
om bescherming te vragen tegen het Corona-virus,
dat levens heeft gekost en mensen veel schade berokkent.

Wij bidden voor uw genade:
voor de mensen die het virus onderzoeken en vechten tegen de verspreiding ervan.
Leid de handen en gedachten van de medische
professionals om de zieken te dienen
door hun vaardigheden en mededogen,
en de heersers en helpers
die op zoek zijn naar een remedie en een oplossing voor de epidemie.

Wij bidden voor de zieken.
Mogen zij snel beter worden.

Schenk dit alles door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en regeert in de eenheid van de Heilige Geest, nu en voor altijd. Amen.