CDA-prominent Hannie van Leeuwen overleden (92) update video

video-interview onderaan dit artikel

DEN HAAG – CDA-prominent Hannie van Leeuwen is overleden. Het voormalige lid van de Eerste en Tweede Kamer was 92 jaar.Van Leeuwen was nog tot op hoge leeftijd politiek actief. Vorig jaar deed de in Delft geboren christendemocraat nog mee als lijstduwer bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Al in 1941 werd ze lid van de Anti-Revolutionaire Partij, een voorganger van het CDA. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze koerierster voor Albrecht Hollands Glorie, een heldhaftige militaire spionagegroep.

Loopbaan

Tussen 1966 en 1978 was ze lid van de Tweede Kamer. Vanwege haar vurige pleidooi voor de aanschaf van de F16 én haar sprintjes naar de interruptiemicrofoon kreeg ze van communist Marcus Bakker de bijnaam ’Straaljager Hannie’.

Later werd ze onder andere wethouder in Zoetermeer, partijbestuurder en waarnemend burgemeester van Hazerswoude en Nootdorp. In 1995 keerde ze terug naar Den Haag om senator te worden. Hier speelde ze een belangrijke rol bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet. Bij haar afscheid in 2007 was ze met 81 jaar de oudste afgevaardigde in de Eerste Kamer.

Vijf jaar later verruilde Van Leeuwen haar geliefde woonplaats Zoetermeer voor een service-appartement in Rotterdam. Haar gezondheid werd broos. Desondanks bleef de politica zich met veel passie inzetten voor ’haar’ CDA.

Reacties vanuit politiek

CDA-partijleider Sybrand Buma reageert op het overlijden van Van Leeuwen: „Dit is een groot verlies voor de partij. Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek. Tot het laatste moment bleef zij betrokken bij haar cda.

Ook partijvoorzitter Ruth Peetoom reageerde: „Dat onze Hannie er niet meer is, maakt mij zeer verdrietig. Wij zijn dankbaar voor wie ze was: een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was. Ze was een icoon voor het CDA.”

Premier Mark Rutte zegt dat de Nederlandse politiek met het overlijden van de CDA-politica „een groot en mooi mens verliest”. Hij benoemt dat ze tot op hoge leeftijd actief betrokken was „en altijd oog gehad voor kwetsbare groepen in onze samenleving”. Hij wens de nabestaanden veel sterkte toe.

Een ware Zuster in de Heer

Johanna (Hannie) van Leeuwen (Delft18 januari 1926 – 1 augustus 2018)[1] was een Nederlands politica. Ze was voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA) lid van de Eerste en Tweede Kamer. Tevens was ze wethouder en waarnemend burgemeester. Met 81 jaar was ze op het moment van haar vertrek uit de Eerste Kamer in 2007 de oudste afgevaardigde in de Nederlandse senaat.

Levensloop

De gereformeerde Van Leeuwen doorliep in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de mulo en vervolgens de middelbare handelsavondschool. In de oorlog was ze koerierster voor Albrecht Hollands Glorie, een militaire spionagegroep. In 1941 werd ze lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Ze werd ambtenaar bij achtereenvolgens het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rijswijk. Van 1962 tot 1966 werkte ze als voorlichter voor de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB).

In november 1966 werd Van Leeuwen als tussentijdse opvolger lid van de Tweede Kamer voor de ARP. In de Tweede Kamer hield ze zich vooral bezig met sociale zaken en maatschappelijk werk, en later ook met defensie. Zowel in 1971 en in 1975 was er sprake van dat ze staatssecretaris zou worden, maar de eerste keer werd ze uiteindelijk gepasseerd en de tweede keer bedankte ze voor de eer. In 1978 verliet ze de Kamer uit onvrede met het optreden van haar fractievoorzitter Wim Aantjes tijdens de formatie van het kabinet-Van Agt I. Ze werd als Tweede Kamerlid opgevolgd door de Aalsmeerse wethouder Fred Borgman.

Van 1 april 1978 tot 1 augustus 1980 was Van Leeuwen concerndirecteur sociale zaken en personeelsbeleid bij de OGEM. Ze was op dat moment al lid van de gemeenteraad van Zoetermeer en zou later, van 1986 tot 1990, wethouder in die gemeente worden. Daarna was ze waarnemend burgemeester van Hazerswoude en Nootdorp en van 1991 tot 2001 voorzitter van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Den Haag/Delft. In 1995 werd ze tevens gekozen in de Eerste Kamer. Hier speelde ze onder meer een belangrijke rol bij de behandeling van de Zorgverzekeringswet, door in 2005 de Ziekenfondswet fors te wijzigen.

In maart 2003 werd door verzekeringsmaatschappij IZA Nederland aan de Vrije Universiteit een bijzondere leerstoel ‘participatie van patiënten en burgers bij gezondheidsbeslissingen’ ingesteld die de naam draagt van Van Leeuwen. Toen ze niet meer terugkeerde in de Eerste Kamer werd Van Leeuwen in juni 2007 verkozen tot lid van het partijbestuur van CDA.

Omdat Van Leeuwen in de visie van de stichting Christelijk-Sociaal Congres zich op een bijzondere wijze actief en betrokken toonde op het terrein van het christelijk-sociaal handelen, ontving zij op het Christelijk-Sociaal Congres in augustus 2007 de Adriaan Borstprijs uit handen van Eerste Kamervoorzitter Yvonne Timmerman-Buck.[2]

In 2009 ontving ze ook de Majoor Bosshardt Prijs vanwege haar bijzondere inzet voor de samenleving.

Op 22 oktober 2010 kondigde Van Leeuwen op een bijeenkomst in de bibliotheek Utrecht aan al haar activiteiten voor het CDA te staken. De reden hiervoor was het volgens haar “uitkleden” van de ouderenzorg in het kabinet-Rutte I en de samenwerking van haar partij met de PVV.[3] Wel bleef ze lid van de partij. Bij de Provinciale Statenverkiezingen 2011 voor haar partij in Zuid-Holland was ze echter weer actief als lijstduwer.[4] Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was ze lijstduwer namens het CDA.[5]

Onderscheidingen

Koninklijke:

Overige:

Bron: CDA/Associated Foto: CDA

Voor tv interview met omroep Max klik op onderstaande link

https://www.npostart.nl/recht-van-spreken/03-08-2018/POW_03978836

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*