Tag: cda

Pro-kinderpardon van CDA levert partij verlies op

-Den-Haag- Het is de tweede draai van het CDA in korte tijd. Eind januari staakte de Tweede Kamerfractie van christen-democraten haar verzet tegen het kinderpardon. Gevolg: het regeerakkoord werd opengebroken, de aanvragen van zo’n 700 asielkinderen worden de komende maanden opnieuw beoordeeld door de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst. […]

Den-Haag: Crisisstemming rond kinderpardon

DEN HAAG – De leiders van de vier coalitiepartijen hebben maandagavond opnieuw overlegd over het kinderpardon. De coalitieleiders spraken na afloop van een „constructief overleg”, maar een oplossing voor de patstelling is nog niet gevonden. Rond 21.30 uur kwamen alle fractieleiders naar buiten, behalve Klaas Dijkhoff (VVD), een zorgvuldig gekozen moment, […]

CDA wil nu toch versoepeling kinderpardon

Onverwachte ‘draai’ CDA. Kabinetsverhoudingen nog verder op scherp -DEN-HAAG De regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon.  Daardoor moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De partijen hebben een plan gemaakt dat ze gaan voorleggen aan staatssecretaris Harbers (VVD). […]

Waar was het CDA afgelopen weekend?

-DEN HAAG- Waar was het CDA afgelopen weekend, terwijl het land verscheurd werd door de kwestie van twee kinderen, die in uiterste wanhoop, op de vlucht sloegen en de verantwoordelijk staatssecretaris als een lafaard op de vlucht sloeg en veilig onderdook? Zelfs Peter R de Vries mengde zich in de […]