Bisdom: ‘Bid voor zieke bisschop Harrie Smeets’

Leestijd: 4 minuten

De Bisschop is nog niet opgegeven maar het moge duidelijk zijn dat zijn situatie bijzonder ernstig is

Vrijdag 9 juli 2021 06:45 – Bron: Redactie kerk/Bisdom- Foto: screenshot
 -Roermond-  Het Bisdom Roermond roept Limburgers op om negen opeenvolgende dagen te bidden voor de zieke Bisschop Harrie Smeets.
Eind mei werd Smeets opgenomen met symptomen die leken op een herseninfarct. Na onderzoek in het Maastricht UMC+ is duidelijk geworden dat hij aan een hersentumor lijdt. Volledig herstel is niet meer mogelijk.
NoveenHet Bisdom roept Limburgers nu op tot een noveengebed, waarbij gedurende negen dagen een specifieke gebedstekst opgelezen wordt. De tekst is ondertussen verspreid onder Limburgse parochies en is te lezen onderaan dit artikel. Na afloop van het noveengebede op zondag 18 juli, start een wekelijkse gebedsdienst op zondagmiddag voor Bisschop Smeets in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart te Sittard. Die gebedsdienst wordt gedurende negen weken gehouden.
 
Situatie onveranderd
“De bisschop heeft ondertussen meerdere onderzoeken ondergaan. Zijn situatie is tot dusver onveranderd. Vandaag hoort hij van de behandelende artsen zijn vervolg-behandelplan. Dat wordt vrijwel zeker een combinatie van chemokuren en bestraling. De Bisschop is nog niet opgegeven maar het moge duidelijk zijn dat zijn situatie bijzonder ernstig is”, laat de woordvoerder van het Bisdom weten.

Na het nieuws over de hersentumor kwamen er veel reacties binnen bij het Bisdom. “Veel mensen spraken hun steun uit en wilden weten wat zij konden doen. Wij doen daarom deze oproep in de hoop dat de Bisschop hier kracht uit kan putten en dat het bij kan dragen aan zijn genezingsproces”, aldus de woordvoerder.
Streamen

Deze negen gebedsdiensten op zondagmiddag worden gestreamd via de website van het Bisdom, opdat iedereen thuis mee kan bidden. Belangstellenden zijn – met inachtneming van de coronaregels – ook welkom in de basiliek aan de Oude Markt in Sittard.

Het noveengebed begint met het bidden van Psalm 91 (90), gevolgd door een gebed met als titel ‘In Gods Naam mensen liefhebben’, wat refereert aan de wapenspreuk van Bisschop Smeets. In het gebed voor de Bisschop worden ook alle andere ernstig zieken ingesloten.

 

Noveengebed voor Mgr. Harrie Smeets

Hieronder de volledige tekst van het gebed.

 

Kruisteken

 

Psalm 91 (90) De bescherming van de Allerhoogste

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste,
die in de schaduw van de Almachtige woont,

Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.’

Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers,
behoedt u voor de kwaadaardige tong.

Hij zal u met zijn vleugels beschermen, °
onder zijn wieken vindt u een toevlucht,
zijn trouw is uw pantser en schild.

Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen,
geen pijl bij klaarlichte dag;

Geen ziekte die sluipt in de duisternis,
geen kwaal in de gloeiende zon.

Al vallen er naast u duizend neer, °
tienduizend man aan uw zijde,
u zal het onheil niet deren.

Het zal gebeuren onder uw ogen,
ge zult de straf van de zondaars zien.

De Heer is immers uw toevlucht,
de Allerhoogste uw burcht.

Het kwaad zal u niet bereiken,
de ramp blijft ver van uw tent.

Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken.

Zij zullen u op hun handen dragen,
geen steen zal uw voeten kwetsen.

U kunt op slangen en adders trappen,
leeuwen en draken trotseren.

‘Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,
beschermen zal Ik wie Mij erkent.

Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, °
hem bijstaan in iedere nood,
hem redden en aanzien schenken.

Zijn levensdagen zal Ik vervullen,
zijn zegen zal hij ervaren.’

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven
op al uw wegen u te bewaken

 

Gebed

‘In Gods Naam mensen liefhebben’

Heer, onze God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor onze bisschop,
monseigneur Harrie Smeets.

Met de woorden van de apostel Jakobus
beveelt U ons aan:
“Is iemand onder u ziek?
Laat hij de priesters van de gemeente roepen:
zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de naam des Heren.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten.
En als hij zonden heeft begaan
zal het hem worden vergeven”.

Wij bidden U voor onze bisschop:
bekommer U om uw dienaar,
heb medelijden en bescherm hem.

Wij vragen om genezing naar lichaam en geest.
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie:
richt hem op door uw kracht,
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt –
herstelt en zijn ziekte overwint.

Sterk hem en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hem nabij, en laat ons zien,
ook in ziekte en bij verdriet,
dat U uiteindelijk alles ten goede keert,
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij U voor onze bisschop
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee,
op voorspraak van Sint Jozef
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is,
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël,
de metgezel onderweg en de genezer,
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld,
op voorspraak van Sint Christoffel
en van de heilige N., patroonheilige
van onze kerk en deze plaats.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen
en de zieken te genezen,
die ons menselijk bestaan heeft willen delen
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Onze Vader…
Wees gegroet…
Eer aan de Vader…