Bisschop: ‘Bouw alle kerken om tot moskeeën, als dat helpt om vluchtelingen te redden!’

Leestijd: < 1 minuut

-ROME- Het wachten is nog op de eerste imam die vindt dat alle moskeeën moeten worden omgekat tot kerken. Maar één Italiaanse emeritus bisschop neemt alvast een voorschot door te zeggen dat als het helpt om alle vluchtelingen te redden, alle kerken moeten worden omgebouwd tot moskeeën.

In de Katholieke Kerk in Italië zit men met de handen in het haar: vanuit de doctrine kan men het beleid van de Lega-Vijfsterren-regering niet goedkeuren, omdat het gebod tot naastenliefde de kerk verplicht tot mededogen met migranten. Boten terugsturen terwijl mensen op die boten hulp behoeven is iets dat ingaat tegen het wezen van de Katholieke Kerk. Desalniettemin blijft Italië een katholiek land en voelen vele katholieken zich desalniettemin aangetrokken tot de politiek van de huidige regering, en minister Salvini in het bijzonder.

Hoe moet de Kerk daar op reageren? Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar als het aan bisschop emeritus Raffaele Nogaro ligt, is het antwoord wel duidelijk. Mensen moeten gered worden. En desnoods door alle kerken te verbouwen tot moskeeën:

“Zowel moreel en als gelovige […] zou ik bereid zijn om alle kerken naar moskeeën om te bouwen als het nuttig zou zijn voor het doel en het zou toestaan dat de levens van arme en ongelukkige mannen en vrouwen gered kon worden. Want Christus kwam niet op aarde om kerken te bouwen, maar om mensen te helpen ongeacht hun ras, religie of nationaliteit. Maar er zijn politici die doorgaan met het bepleiten van deportaties in hun rallies, en het ergste is dat zij dat doen met de kroon en rozenkrans in de hand en het ijdel noemen van de naam God, een hele erge zonde.”

Aldus Nogaro vanuit Rome.

Bron: EWTN Foto: Wikrelia