Bisschop De Korte tegen zijn Pastoors: “Elke dag de kerk open” !

Leestijd: < 1 minuut  -‘s-HERTOGENBOSCH- Stel elke dag Uw Kerkgebouw open voor gebed en meditiatie. Die oproep aan de Pastores en Kerkbesturen van het Bisdom Den Bosch komt van de Bisschop zelve, aldus het Brabants Dagblad.

Bisschop Gerard de Korte noemt bij name de ‘cultuurkatholieken’: mensen die niet meer naar de kerk gaan, maar op vacantie wel graag een Kerk binnenlopen en een kaarsje branden. Juist die groep is zoekende en zou geen gesloten Kerkdeur mogen aantreffen in het zuiden des lands.

De traditie schrijft voor dat een kerk niet op slot mag zijn, maar zijn dat uit veiligheidsoverwegingen wel.

In een voorbeeld haalt de Bisschop theoloog Paul van Geest aan om zich niet te focussen op Kerkbezoek op zondag alleen. Kleine groepen gelovigen (thuiskerkers) kunnen een bijdrage leveren aan de instandhouding van de Kerk. Dat de meeste Pastoors in het zuiden niet veel op hebben met van Geest is iets waar de Bisschop maar even aan voorbij lijkt te gaan. Ook het gejammer van veel katholieken dat Kerken steeds minder mensen trekken wil de Bisschop niet langer horen. Nie meehuilen met de wolven.

Bron: Brabants Dagblad Foto: Mariabode (c)