Bisschop pleit voor nieuwe vormen van Priesterschap

Leestijd: 2 minuten

“Ik kan de 72 pastorale eenheden in ons Bisdom niet ombouwen tot tien enorme mega-eenheden als ik maar tien Priesters heb”

Zaterdag 02 oktober 2021 06:01 – Bron: Redactie kerk/EPD – Beeld: Bisdom Osnabrück
  -Osnabrück- Gezien het flagrante tekort aan nieuwe aanwas, moet het Priesterschap in nieuwe vormen mogelijk worden gemaakt – bijvoorbeeld in combinatie met een burgerlijk beroep, of de komst van getrouwde Priesters. Dat zegt ‘de tweede man’ in de Duitse Katholieke Kerk, Bisschop Franz-Josef Bode. Hij wil ook serieus doorgaan met het openen van de toegang voor vrouwen tot diverse taken van de Priester.

Synodale Weg

Bode, tevens plaatsvervangend voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), legde donderdag een verklaring af vlak, voor de start van de tweede synodale vergadering in Frankfurt. Ongeveer 230 Bisschoppen, Priesters, vertegenwoordigers van lekengroeperingen kwamen bijeen voor de driedaagse conferentie, om de eerste resultaten van het hervormingsproces, de zogenaamde Synodale Weg, te bespreken. De vier synodale fora ‘Macht en uitvoering, “De functies van de Priester’, ‘Vrouwen in gewijde ambten’ en ‘Seksualiteit en Partnerschap’ hebben voorstellen voorbereid.

Eucharistie

Bode: “Ik kan de 72 pastorale eenheden die wij in ons Bisdom hebben niet ombouwen tot tien enorme mega-eenheden als ik maar tien Priesters heb”. Het tweede forum moet daar ook een antwoord op geven in gesprekken met Rome. De Eucharistie is van oudsher aan de Priester gebonden. “Een wijziging daarin is voor mij niet bespreekbaar”, benadrukte de Bisschop van Osnabrück. Bijna alle andere taken, inclusief dopen, huwelijken of het leiden van parochies, kunnen ook door leken worden gedaan, zowel vrouwen als mannen.

Als leider van het forum ‘Vrouwen in gewijde ambten’ zal hij dit aan de vergadering voorstellen, kondigt Bode aan. De grenzen van het kerkelijk recht moeten worden ‘opgerekt’, opdat vrouwen actiever kunnen zijn in leidinggevende posities en ook bij de vorming- en opleiding van Priesters.

Rome

In gesprekken met Rome moet worden verduidelijkt of er binnen de kerk verschillende wegen in deze kwestie kunnen zijn. Het gelijkwaardig naast elkaar bestaan ​​van mannen en vrouwen is net zo belangrijk voor de geloofwaardigheid van de kerk als de kwesties van seksualiteit en relaties. “Als mensen geen antwoord meer verwachten van de kerk op deze vragen, dan klopt er iets niet. Dan dragen wij niet meer genoeg bij aan een goed leven van geloof, hoop en liefde. En dat moet toch ons doel zijn.”

Daarnaast pleit Bode voor Bisdommen waar verantwoorde experimenten mogelijk zijn op parochieniveau. Dit omvat bijvoorbeeld het zegenen van paren van hetzelfde geslacht.