Bisschop Smeets zeer ernstig ziek

Leestijd: < 1 minuut
Vrijdag 2 juli 2021 06:39 – Bron: Redactie kerk/Bisdom- Foto: S.A. Karstenberg
  -Roermond- Het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van Bisschop Mgr. Harrie Smeets. De Bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond.

Eind mei werd hij daar voor de eerste keer opgenomen met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten, zoals reeds aangekondigd bij zijn ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag 11 juni. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden in het academische ziekenhuis Maastricht UMC. Hieruit is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden. De Bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verdere behandeling te ondergaan.

Op zijn eigen verzoek heeft Mgr. Smeets voorafgaand aan het onderzoek in Maastricht het sacrament der zieken ontvangen. Hier heeft hij veel kracht uit geput. De Bisschop laat vanaf zijn ziekbed weten zeer dankbaar te zijn voor de vele beterschapswensen die hij heeft ontvangen. Ook is hij buitengewoon dankbaar voor het gebed van velen en hij vraagt dit voort te zetten. De Bisschop vraagt ook begrip voor het feit dat het voor hem maar in zeer beperkte mate mogelijk is bezoek te ontvangen of zelf op berichten te reageren.

Zoals het er op dit moment naar uitziet, zal Mgr. Smeets geruime tijd zijn werkzaamheden niet kunnen uitoefenen. Het bestuur van het Bisdom tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen.

Het Bisdom vraagt een ieder te bidden voor een spoedig herstel van de Bisschop.