Bisdomnieuws

Kerk viert dit weekeinde Willibrordzondag

 Dit weekeinde is het Willibrordzondag: de patroonheilige van de katholieke kerk in Nederland. Dan wordt ook aandacht gevraagd voor oecumene, het gesprek met andere christelijke kerken. Het thema van Willibrordzondag luidt dit jaar ‘Boodschappers van Vreugde’. Het uitdragen van het evangelie is een oecumenische opdracht, waarbij verschillende kerken samen kunnen […]

Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping

  -Utrecht- Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse Bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. […]

Nederlandse Bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn per 25 september Geen coronatoegangsbewijs nodig Volkszang weer toegestaan De tongcommunie wordt nog niet toegestaan     -Utrecht- De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten om de ‘anderhalve meter afstandsregel’ bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering […]